W związku z propozycjami zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze przedstawionymi przez ugrupowanie Kukiz ’15 SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu przygotowała protest członków oraz mieszkańców przeciwko tym zapisom oceniając je jako niekorzystne dla funkcjonowania spółdzielni. Zdaniem Spółdzielni, nowelizacja wspomnianych ustaw przyczyni się do paraliżu funkcjonowania spółdzielni, a w konsekwencji może doprowadzić nawet do ich likwidacji.

Członków oraz mieszkańców SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zachęcamy do zapoznania się z poniższą treścią protestu oraz zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie pod nim podpisu na znak dezaprobaty wobec proponowanym zmianom w prawie. W tym celu zapraszamy (od 10.03.2017 r.) do Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pok. 118 od pon. do pt. w godz. 8:00 – 15:00), Kierownictw Osiedli lub Domów Kultury. Dodatkowo dla zainteresowanych poniżej publikujemy listę do pobrania w celu indywidualnego zbierania podpisów, które należy dostarczyć do 27 marca 2017 roku do Zarządu Spółdzielni lub Kierownictw Osiedli.

Do 31 marca listy mieszkańców i członków popierających protest zostaną przekazane do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP – reprezentanta spółdzielni mieszkaniowych wobec organów władzy.

Protest członków i mieszkańców SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu
Protest Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy prawo spółdzielcze
Lista poparcia pod protestem

PROTEST CZŁONKÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH” W POZNANIU przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze autorstwa Kukiz ’15 (Druk Sejmowy 1268)

Jako członkowie oraz mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec rozwiązaniom zawartym w projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze autorstwa Kukiz ’15 (Druk Sejmowy 1268).

Projekt ustawy zawiera rozwiązania, które były już wielokrotnie odrzucane przez Sejm i kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, a także są negatywnie opiniowane przez ekspertów z dziedziny prawa. Naszym zdaniem proponowane w nowelizacji ustawy zapisy, które mogą doprowadzić do paraliżu funkcjonowania lub nawet likwidacji spółdzielni mieszkaniowych, pozostają w sprzeczności z Narodowym Programem Mieszkaniowym, a w szczególności z jego częścią – rządowym programem polityki mieszkaniowej Mieszkanie Plus. To właśnie spółdzielnie mieszkaniowe mają w nim odegrać ważną rolę zapewniając dach nad głową wielu tysiącom polskich rodzin – w dobrym standardzie za niewielką cenę. Po raz kolejny podejmowana jest próba uchwalenia przepisów, które ingerują w samorządność i niezależność spółdzielni, a przede wszystkim budzą wątpliwość co do ich zgodności z Konstytucją RP.

Za wyjątkowo szkodliwe dla spółdzielców oraz mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych należy uznać propozycję zawartą w projekcie nowelizacji ustawy – obowiązkowe tworzenie wspólnot mieszkaniowych na majątku spółdzielczym. Projekt ustawy wprowadza zasadę, że w przypadku gdy w obrębie danej nieruchomości ustanowione zostanie 20 % odrębnych własności lokali (w przeliczeniu na posiadane udziały) z mocy prawa powstanie wspólnota mieszkaniowa. Powyższe rozwiązanie prawne może doprowadzić do faktycznej likwidacji spółdzielni mieszkaniowych, które przez tyle już lat w sposób sprawny zarządzają mieszkaniami swych członków i mieszkańców. Zarządzanie tak ogromnym zasobem mieszkaniowym zostanie przekazane zarządcom nieruchomości, których doświadczenie w tym zakresie jest wątpliwe. Co najgorsze, projekt przewiduje ustawowe zastąpienie spółdzielni wspólnotami, bez prawa wyboru przez mieszkańców. W ten sposób naruszone zostają podstawowe zasady konstytucyjne – wolności zrzeszania się oraz równości wobec prawa. Wielu członków i mieszkańców spółdzielni świadomie dokonało wyboru spółdzielczej formy podczas zakupu lokalu, a kwestionowany projekt ustawy tę swobodę odbiera. Podkreślić należy ponadto, że nie precyzuje on w sposób wystarczający rozliczeń pomiędzy wspólnotą a spółdzielnią i nie zabezpiecza też praw członków spółdzielni do majątku wspólnego.

Projekt kwestionowanej przez nas – członków i mieszkańców Spółdzielni – nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze został przygotowany w nieprzemyślany i chaotyczny sposób. Już po lekturze pierwszych proponowanych zapisów widać, że jej autorzy nie znają realiów funkcjonowania oraz warunków organizacyjno–prawnych zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi. Proponowane przepisy wpłyną negatywnie na jakość i sprawność zarządzania, a co gorsza spowodują wzrost związanych z tym kosztów. Kosztów, które ostatecznie będą musieli pokryć członkowie i mieszkańcy spółdzielni. Na skutek proponowanych zapisów spółdzielnie mieszkaniowe odgórnie mogą zostać zlikwidowane z powodu obowiązkowego tworzenia wspólnot mieszkaniowych – i to bez jakiejkolwiek możliwości wyboru przez mieszkańców oraz członków spółdzielni. Proponowane zapisy spowodują także osłabienie kondycji finansowej spółdzielni mieszkaniowych, spowolnienie w podejmowaniu wszelkich decyzji lub nawet brak realizacji przez zarządy spółdzielni wniosków mieszkańców. W konsekwencji pogorszy się zdecydowanie poziom obsługi członków i mieszkańców oraz zmniejszone zostaną możliwości remontowe i inwestycyjne spółdzielni mieszkaniowych.

Reasumując – projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze autorstwa Kukiz ’15 jest nieudaną propozycją, którą jako członkowie i mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zdecydowanie odrzucamy.