W celu przedstawienia wieloaspektowej oraz złożonej kwestii, jaką jest stan prawny gruntów na os. Lecha i os. Czecha, Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu przekazuje obszerną informację w przedmiotowym temacie. Ze względu na zmieniającą się sytuację prawną związaną z uregulowaniem stanu prawnego ww. gruntów pod budynkami mieszkalnymi poniższy tekst będzie aktualizowany w celu przekazywania zainteresowanym mieszkańcom bieżących informacji o działaniach Spółdzielni we wspomnianej powyżej materii.

Celem działań Spółdzielni jest umożliwienie mieszkańcom osiedli Lecha i Czecha realizacji wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali.

Z postępowaniami administracyjnymi w sprawie regulacji tytułu prawnego do gruntów pod budynkami mieszkalnymi na os. Lecha i os. Czecha można zapoznać się tutaj.