W części 2 prezentujemy plan remontów dla następujących osiedli: Tysiąclecia, Stare Żegrze, Polan, Orła Białego i Rusa.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia

 • modernizacja parkingu społecznego nr 5 – przy budynku nr 45-54;
 • wymiana nawierzchni przy garażach – przy budynku nr 30;
 • wymiana nawierzchni schodów – przy budynku nr 6 (ul. Inflancka);
 • wymiana chodnika – przy budynku nr 72 (ul. Chartowo);
 • montaż znaków drogowych pionowych i malowanie znaków poziomych;
 • montaż ławek (8 szt.);
 • wymiana kanalizacji sanitarnej w piwnicach – os. Tysiąclecia 5, 7, 8, 14;
 • remont kapitalny dźwigu – os. Tysiąclecia 12;
 • wymiana podzielników na radiowe – os. Tysiąclecia 9-14;
 • wymiana głowic termostatycznych – os. Tysiąclecia 3-14;
 • remont balkonów wg złożonych wniosków – os. Tysiąclecia 3-14;
 • wymiana opaski przy budynku –9-14;
 • remont balkonów – os. Tysiąclecia 16, 18, 19, 20, 38, 41, 49, 52;
 • wymiana pokrycia dachowego – os. Tysiąclecia 49-50;
 • malowanie korytarzy lokatorskich – os. Tysiąclecia 70 – p. 14, 15, 16;
 • wymiana kanalizacji deszczowej z rur stalowych na PCV – os. Tysiąclecia 70, p. 9, 71 – p. 9, 72 – piwnica i p. 9;
 • wymiana i refundacja okien wg złożonych wniosków – całe osiedle.

Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze-Polan

 • rozebranie płyt betonowych i schodów oraz założenie trawnika – os. Stare Żegrze 43-48;
 • naprawa  muru oporowego – os. Polan 100;
 • malowanie pasów na jezdni i miejsc postojowych – os. Stare Żegrze, os. Polan;
 • wymiana ogrodzenia boiska do koszykówki – os. Stare Żegrze 178;
 • wymiana poręczy na placach zabaw – os. Stare Żegrze 43-48;
 • wymiana podzielników na elektroniczne w lokalach użytkowych – os. Stare Żegrze,  os. Polan;
 • wymiana głowic termostatycznych w lokalach użytkowych – os. Stare Żegrze, os. Polan;
 • przerobienie instalacji deszczowej oraz montaż zaworu zwrotnego – os. Stare Żegrze 49 A;
 • przerobienie instalacji deszczowej oraz montaż zaworu zwrotnego – os. Polan 44;
 • wymiana wodomierzy radiowych w lokalach użytkowych oraz w pawilonach handlowych – os. Stare Żegrze, os. Polan;
 • wykonanie chodnika z kostki brukowej przy budynku na os. Stare Żegrze 1 (przy szkole), 49, 161, 176-185;
 • wykonanie schodów z kostki brukowej – os. Stare Żegrze 1, 2;
 • naprawa nawierzchni asfaltowych – os. Stare Żegrze, os. Polan;
 • montaż karuzeli na placu zabaw – os. Polan 48-49;
 • montaż  ławek na palcach zabaw – os. Stare Żegrze 95 A-I, os. Polan 27-31,  48-49;
 • montaż huśtawki ważki na placu zabaw – os. Stare Żegrze 183-185;
 • wykonanie dachu skośnego wiatrołapów – os. Polan 28, 30, 31;
 • wymiana pasów nadrynnowych  – os. Stare Żegrze 103-105, 142-146, 147-150;
 • mocowanie gontów i wymiana płyt OSB na daszkach skośnych – os. Stare Żegrze 102-105, 106-108, 142-146, 147-150;
 • naprawa garażu PATIO – os. Stare Żegrze 136-141;
 • montaż turbowentów – os. Polan 18-23, 27-31, 32-34, os. Stare Żegrze 43-48, 52-58;
 • wykonanie podestów przy wiatrołapach – os. Stare Żegrze 2-5, 6-9, 40-42, 49-51, 122-123;
 • wykonanie izolacji budynku – os. Stare Żegrze 167-170;
 • ułożenie płytek w wiatrołapach – os. Stare Żegrze 6-9, 10-13, 180-185;
 • wymiana płytek na schodach – os. Stare Żegrze 95 G;
 • naprawa loggii wg zgłoszeń w wybranych budynkach;
 • malowanie klatek schodowych  – os. Polan 18-23, 24-26, 32-34, 35-40, os. Stare Żegrze 6-9, 10-13, 33-35, 43-48, 52-58, 76-79;
 • malowanie metalowych części altan śmietnikowych – os. Polan 6, 23, 35, 53, os. Stare Żegrze 20, 27, 36, 65, 68, 72, 76, 161, 170, 179, 185;
 • wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu – os. Polan 18-23, 24-26, 27-31, 32-34, 35-40, os. Stare Żegrze 20-22, 23-28, 29-32, 59-62, 63-67, 161-166;
 • montaż nowej instalacji odgromowej – os. Stare Żegrze 2-5, 6-9, 10-13, 68-71, 72-75, 76-79;
 • wymiana okien w mieszkaniach wg zgłoszeń w wybranych budynkach;
 • montaż nawietrzaków w oknach piwnicznych – os. Polan 1-5, 6-9, 41 – 43, 44-46, 47-53, os. Stare Żegrze 33-35, 37-39, 40-42, 49-51, 161-166, 171-174;
 • wymiana paneli drzwiowych pierwszych drzwi – os. Polan 1-5, 6-8, 41-46, 47-53, os. Stare Żegrze 33-35, 37-39, 40-42, 49-51, 2-5, 6-9, 10-13, 68-79;
 • założenie folii antywłamaniowych w oknach piwnicznych – os. Stare Żegrze 142-146, 147-150;
 • wymiana pochwytu z PCV na poręczach – os. Polan 18-23, 24-26, 32-34, 35-40, os. Stare Żegrze 6-9, 10-13, 33-35, 43-48, 52-58, 76-79;
 • uzupełnienie ekranów loggii – os. Stare Żegrze, 6-9, 33-35, 37-39;
 • montaż podzielników ciepła i głowic – os. Polan  12-17, 18-23, 24-26, 32-34, os. Stare Żegrze 2-5, 6-9, 10-13, 20-22, 23-28, 29-32, 142-146, 147-150;
 • wymiana ciepłomierzy – os. Stare Żegrze 89 A-D, 96 A-D, 98-101, 111 A-B , 127-128;
 • wymiana zaworów podpionowych c.w., z.w. i cyrkulacji – os. Stare Żegrze 59-61, 63-67
 • nawodnienie suchych pionów – os. Stare Żegrze 180-185;
 • wymiana sieci c.o., c.w., z.w. i cyrkulacji – os. Polan 8-9, os. Stare Żegrze 42-43;
 • wymiana wodomierzy – os. Polan 18-23, 24-26, 27-31, 32-34, 35-40, 41-43, 44-46, 47-53, os. Stare Żegrze 10-13, 20-22, 23-28, 29-32, 33-35, 37-39, 49-51, 59-67, 72-75, 76-79, 147-150;
 • wymiana chodników oraz schodów – os. Polan 23, 24-26, 50, os. Stare Żegrze 22-23, 39, 42, 59, 67;
 • wymiana chodników – os. Stare Żegrze 72, 170, 176, 180 – 185;
 • wymiana central domofonowych i unifonów – os. Polan 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, os. Stare Żegrze 23, 27, 29, 31, 32, 55, 56, 57;
 • kapitalny remont dźwigu – os. Stare Żegrze 5, 78.

Kierownictwo Osiedla Orła Białego

 • udrożnienie wentylacji + montaż turbowentów na dachach – nr 78-86;
 • malowanie maszynowni – nr 16, 69, 71, 86, 96, 115, 117;
 • malowanie klatek schodowych i piwnic – nr 6-18;
 • likwidacja graffiti na elewacjach budynków;
 • wymiana opraw na klatkach schodowych – nr 45, 46, 74, 75;
 • wymiana wentylatorów dachowych;
 • wymiana okien w piwnicach (elewacja wejściowa) – nr 47-71;
 • wymiana okien w piwnicach (elewacja wejściowa i balkonowa) – nr 6-28;
 • wykonanie ogrodzenia przy ogródkach – nr 6-28;
 • wymiana drzwi wejściowych do budynków;
 • wykonanie siatek przeciw gołębiom;
 • wymiana podzielników ciepła na elektroniczne – nr 6-28, 78-86, 89-101;
 • wymiana zaworów podpionowych i termostatycznych – nr 47-71;
 • wymiana pionów kanalizacyjnych w budynkach 11- i 16-kondygnacyjnych;
 • wymiana dźwigów (wind) – nr 16, 43, 46, 69, 71, 74, 86, 96, 115, 117;
 • wykonanie nowej nawierzchni dróg przy budynkach nr 30-42, 106-119;
 • wymiana centralek domofonowych;
 • roboty na balkonach – nr 47-71;
 • montaż znaków pionowych oraz barierek na całym osiedlu;
 • wymiana ławek na osiedlu;
 • malowanie oznakowania poziomego ulic przy budynkach nr 40-42, 106-119;
 • naprawa urządzeń zabawowych i konserwacja na placach zabaw na osiedlu.

Kierownictwo Osiedla Rusa

 • wymiana dźwigów – os. Rusa 11, 122,124,126,133;
 • budowa miejsc postojowych – os. Rusa 12-13;
 • remont elewacji wiatrołapów i pomieszczeń pozsypowych – os. Rusa 1-10;
 • remont schodów zewnętrznych – os. Rusa 1-10, R 121-138;
 • kontynuacja montażu turbowentów – os. Rusa 15-85;
 • remont elektrycznych pionów i tablic rozdzielczych – os. Rusa 49-52;
 • wymiana oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych na LED – os. Rusa 49-52;
 • remont wiatrołapów – os. Rusa 15-22,23-30, 31-34, 49-52;
 • kontynuacja remontu instalacji odgromowej – os. Rusa 121-138;
 • remont instalacji drenażowej – os. Rusa 17-22;
 • remont i malowanie elewacji szczytów – os. Rusa 71;
 • remont loggii – os. Rusa 80-114;
 • remonty i konserwacje bieżące budynków, dróg i małej architektury;
 • wymiana okien w mieszkaniach zgodnie z oceną techniczną (realizacja wniosków z 2017 r.);
 • utwardzenie nawierzchni ścieżki – os. Rusa 86 – kościół;
 • remont chodnika – os. Rusa 19-130, 85-130;
 • remonty i konserwacja placów zabaw;
 • remont i malowanie elewacji frontowej pawilonu „Stokrotka”.

 

Zobacz także

Remonty ratajskich osiedli 2018 – część I