W imieniu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Inflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 13 października do 3 listopada 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Hanna Sałanowska – kierownik zespołu projektowego: hsalanowska@poznan.mpu.pl, Adrian Rutkowski – koordynator prac nad projektem: arutkowski@poznan.mpu.pl, Zofia Lange – asystentka projektanta: zlange@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Szczegóły można znaleźć tutaj.