Działania Kierownictwa Osiedla:

Główne prace remontowe przeprowadzone na terenie osiedla Tysiąclecia w sierpniu 2023 r.:

Trwa sukcesywna wymiana i refundacja okien na terenie osiedla zgodnie listą zakwalifikowanych adresów. Stare okna wymieniane są na nowoczesne z PCV o profilach znanej marki REHAU. Okna trzyszybowe z bardzo dobrym współczynnikiem izolacyjności cieplnej i nowoczesnych okuciach. Zwracamy baczną uwagę podczas odbiorów okien na sposób montażu, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uchybień niezgodnych z normami i mogących z tego wynikać nieszczelności.

Sukcesywnie prowadzone są prace związane z odmalowaniem znaków poziomych (tj. miejsca dla osób niepełnosprawnych, przejścia dla pieszych itp.) na terenie osiedla, zgodnie z opracowanym Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

W wyniku braku ofert dotyczących przetargu ogłoszonego na wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia wiaty śmietnikowej na os. Tysiąclecia 71/72 Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia ponownie ogłosiło przetarg nieograniczony na ww. prace.

Działania Rady Osiedla:

W dniu 29.08.2023r. oraz 31.08.2023 odbyły się dwie komisje tj. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Komisja Rewizyjna.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – członkowie komisji sprawdzili stan techniczny osiedla w tym pawilon na osiedlu Tysiąclecia 30. Omawiali sprawy dotyczące bezpieczeństwa na osiedlu, sprawy związane z pielęgnacją terenów zielonych oraz sprawdzili poprawność wykonania prac remontowych zrealizowanych do 6/2023 r.

Komisja Rewizyjna – członkowie komisji analizowali wykonanie planu oraz zadłużenia czynszowe lokali mieszkalnych oraz użytkowych za okres 6 miesięcy.