Działania Kierownictwa Osiedla:

W zakresie prac remontowych w styczniu po odbiorach dokonanych przez Urząd Dozoru Technicznego oddano do użytku mieszkańców windę w wejściu nr 8.

Rozpoczęto również prace związane z malowaniem przedsionków klatki schodowej budynku na os. Orła Białego 75. Prace są następstwem montażu instalacji hydrantowej w budynku w roku poprzednim.

W budynku na os. Orła Białego 6-28 prowadzony jest  montaż dodatkowych odpowietrzników na instalacji centralnego ogrzewania, które mają zapobiegać zapowietrzaniu się całego układu.

W ramach przygotowania do sezonu wiosennego w zakresie konserwacji zieleni na osiedlu dokonywano przycinania krzewów i drzew w celu ich doświetlenia i usunięcia martwych gałęzi.

Pod koniec stycznia rozpoczęto postępowanie przetargowe dla dwóch zadań planowanych do realizacji w bieżącym roku, tj. wymiany wind na os. Orła Białego 12, 17, 25, 53, 54, 56, 91, 97, 98, 99 oraz wymiany wodomierzy na os. Orła Białego 3, 4, 43, 44, 46. Wybór wykonawcy, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, planowany jest na początek marca.

Ponadto w styczniu przedstawiciele Kierownictwa Osiedla oraz  Rady Osiedla Orła Białego brali udział w spotkaniach branżowych z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania oraz Rady Miasta. Podejmowano m.in. tematy dotyczące poprawy stanu nawierzchni  drogowej oraz pielęgnacji zieleni.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego odbyło się 15 stycznia 2024 r.

Radni zapoznali się z informacją Kierownik Osiedla na temat bieżących prac remontowych i konserwacyjnych. Podjęta została dyskusja nad tematami wniesionymi, w szczególności dotyczącymi ochrony osiedla i harmonogramu remontu wind na osiedlu.

Radni podjęli również uchwały dotyczące powołania członków Rady Osiedla do komisji przetargowej.

Dyżur członków Rady Osiedla odbył się 15 stycznia, kolejny planowany jest na 5 lutego.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego wyznaczono na 12 lutego.