W Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu 8 maja – 7 czerwca br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, które podzielone jest na 19 części, każda z nich liczy od 700 – 4 300 członków. Zebrania jak co roku odbędą się w ratajskich domach kultury i szkołach.

W tym roku w związku z zakończeniem 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej wybranej na częściach Walnego Zgromadzenia w 2014 r., zostaną przeprowadzone wybory członków Rady na kadencję 2017-2020. Członkowie Spółdzielni będą wybierać 20 osób (po 1 członku z każdej części Walnego Zgromadzenia z  wyjątkiem części 16. obejmującej os. Orła Białego, z której wybieranych będzie 2 członków Rady) spośród 39 kandydatów,  którzy wcześniej zebrali wymaganą liczbę głosów na listach poparcia.

Zachęcamy do zapoznania się z Informacją o kandydatach na członków Rady Nadzorczej, jest ona również dostępna dla członków Spółdzielni w formie drukowanej broszury w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz w Kierownictwach Osiedli, będzie także wręczana członkom przybyłym na części Walnego Zgromadzenia.

Podczas wyborów do Rady Nadzorczej każdy uprawniony do głosowania otrzyma ostemplowaną pieczęcią Spółdzielni jedną dwustronną kartę wyborczą, która będzie zawierała imiona i nazwiska wszystkich kandydatów w kolejności alfabetycznej z podziałem na 19 części Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdzielni wybierają 20 członków do Rady Nadzorczej – z osiemnastu części po 1 członku Rady, a z jednej części obejmującej Os. Orła Białego (część nr 16) 2 członków Rady. Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni mają prawo wybrać 20 członków Rady Nadzorczej.

Uprawnieni do głosowania stawiają znak „X” w kratce obok nazwiska 1 kandydata, na którego głosują w osiemnastu częściach, a w przypadku części nr 16 (os. Orła Białego) mogą postawić znak „X” obok nazwisk 2 kandydatów. Głos będzie nieważny, jeżeli znakiem „X” zostanie oznaczona większa liczba kandydatów niż ma być wybrana oraz nie zostanie postawiony znak „X” przy żadnym kandydacie, czyli nie dokona się żadnego wyboru.