Działania Kierownictwa Osiedla:

Główne prace przeprowadzone na terenie osiedla Tysiąclecia we wrześniu 2023 r.:

  • trwają prace przy docieplaniu przejść pod blokiem 3-14. Prace te mają na celu poprawę właściwości termoizolacyjnych budynku, a w szczególności lokali znajdujących się w przejściu i nad nim;
  • kontynuowane są docieplenia lokali użytkowych w budynku 3-14;
  • odgrodzony został teren przy altanie śmietnikowej na os. Tysiąclecia 3.

We wrześniu br. odbył się drugi przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia wiaty śmietnikowej na os. Tysiąclecia 71,72. Złożona oferta nie spełniła wymogów specyfikacji przetargowej. Komisja przetargowa podejmie dalsze działania związane z przywróceniem zadaszenia dla miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

Zgodnie z opracowanym Projektem Stałej Organizacji Ruchu, na os.Tysiąclecia powstały nowe znaki pionowe i poziome, wyznaczające miejsca parkingowe dla samochodów przy Liceum Mistrzostwa Sportowego. Dodatkowo zabezpieczono i odgrodzono pobliskie tereny zielone.

Na os. Tysiąclecia przy placach zabaw, wejściach do klatek schodowych i przy terenach zielonych zostały wymienione stare i zniszczone małe kosze na śmieci.

Działania Rady Osiedla:

18 września br. odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Tysiąclecia. Na posiedzeniu radni głosowali nad zatwierdzeniem kosztów remontu balkonów w Nieruchomości nr 1 na os. Tysiąclecia 3-14, klatka nr 5 i 8 na rok 2024 oraz w sprawie ujęcia i zatwierdzenia kosztów remontu docieplenia ściany szczytowej w Nieruchomości nr 1 na os. Tysiąclecia 3-14, klatka nr 14 na rok 2024. Ponadto poruszano tematy związane z funkcjonowaniem osiedla.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla ustalono na 9 października br.