W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Osiedla Pomet w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym budynki położone przy ul. Krańcowej 48 i 50, ul. Konarskiego 28-34 oraz ul. Darzyborskiej 1-7, 3 kwietnia br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Osiedla Pomet w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2016 – 2019.

Spośród 3 kandydatów głosujący zdecydowali, że w Radzie Osiedla Pomet zasiądzie Kazimierz Przybylski, który zyskał 35 głosów (Leszek Majchrzak – 30, Barbara Zimińska – 9). Frekwencja w wyborach uzupełniających wyniosła 21%.

Dokumenty: