Grudzień na osiedlu Pomet

Działania Kierownictwa Osiedla:

Przy ul. Darzyborskiej wymieniono w trybie awaryjnym drzwi wejściowe w klatce nr 6. Konserwatorzy wykonywali drobne prace remontowe w budynkach, wykazane w przeglądzie technicznym przeprowadzonym przez Radę Osiedla. W budynku przy ul. Krańcowej 48 zamontowano dwa kolejne turbowenty.

Do wszystkich mieszkańców rozesłano rozliczenie wody i informację o zmianie wysokości stawek za wodę wprowadzanych przez Aquanet SA.

W budynku przy ul. Konarskiego przeprowadzono legalizacyjną wymianę wodomierzy. Mieszkańcom dziękujemy za terminowe udostępnienie mieszkań.

Na budynkach wysokich pojawiły się osoby bezdomne. Apelujemy do mieszkańców o niewpuszczanie obcych osób do budynku.

Działania Rady Osiedla:

Spotkanie Rady Osiedla zamykające rok 2023 odbyło się 21 grudnia. Na spotkaniu omówione zostały sprawy zaległe i bieżące dotyczące osiedla. Podsumowano pracę poszczególnych członków i przyjęto plan pracy Rady Osiedla na rok 2024 r.

Kolejne spotkanie Rady Osiedla zaplanowano na 30 stycznia 2024 r.

Listopad na osiedlu Pomet

Działania Kierownictwa Osiedla:

W listopadzie na os. Pomet przeprowadzono ostatnie prace porządkujące zieleń. Opady śniegu na części terenu uniemożliwiły dokończenie koszeń. Po ustąpieniu śniegów kontynuowane będzie usuwanie liści z osiedla.

W listopadzie zakończono również wcześniej planowane remonty. Przeprowadzono czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej wokół budynku przy ul. Krańcowej 48 oraz całego odcinka sieci drenażowej wraz ze studzienkami na odcinku od budynku przy ul. Krańcowej 48 do głównego kolektora znajdującego się pod jezdnią ul. Warszawskiej.

Wykonano również montaż, wnioskowanych na październikowym spotkaniu z mieszkańcami dodatkowych lamp w budynkach przy ul. Warszawskiej.

Kierownictwo wraz z Radą Osiedla przygotowało plan gospodarczo-finansowy na rok 2024.

W dalszym ciągu obserwujemy problem z segregacją śmieci. W planie na rok 2024 ujęto wykonanie zamykanego ogrodzenia pojemników na segregację przy pawilonie przy ul. Warszawskiej 93/95.

Działania Rady Osiedla:

Rada Osiedla Pomet na posiedzeniu, 30 listopada zatwierdziła plan gospodarczo-finansowy na rok 2024.

Członkowie Rady zaangażowali się w pomoc charytatywną przed nadchodzącymi świętami uczestnicząc w projekcie “Szlachetna Paczka”, z myślą o naszych mieszkańcach. Pomogli również w odmalowaniu mieszkania jednemu z samotnych mieszkańców, który z uwagi na ciężką chorobę i brak rodziny wymagał pomocy.

W listopadzie radni zorganizowali spotkanie z laureatami konkursu na “Najładniej ukwiecony balkon”.

Wrzesień na osiedlu Pomet

Działania Kierownictwa Osiedla:

Na os. Pomet we wrześniu odbył się piknik rodzinny, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno naszych mieszkańców jak i okolicznych “sąsiadów”.  W Klubie “Cybinka” wznowiono zajęcia po przerwie wakacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z jesiennym programem zajęć.

Przed festynem odbyło się trzecie w tym sezonie, planowane koszenie trawy. Pielęgnacja zieleni prowadzana jest na bieżąco.

Nadal trwa remont balkonów w budynku na ul. Krańcowej 54. Prace powinny zakończyć się do połowy listopada. W budynkach wysokich na ul. Krańcowej przeprowadzono wymianę głównych drzwi wejściowych. W budynkach nr 52 i 54 wymieniono kasety domofonowe z nowym ich umiejscowieniem.

Przy ul. Darzyborskiej rozpoczęły się prace związane z nową inwestycją ZKZL-u, który ma w planie budowę nowych budynków socjalnych. Na początek ma powstać pierwszy z siedmiu, budynek wielorodzinny (15 lokali mieszkalnych). Utrudnienia w dojeździe do naszego bloku spowodowane są robotami sieciowymi prowadzonymi przez AQUANET S.A. W razie pytań związanych z tematem prosimy dzwonić do osoby koordynującej prace – Edyta Szaufer, tel. 726 700 527.

Kierownictwo przypomina o obowiązku segregowania śmieci. Coraz częściej docierają do nas informację o zapełnianiu pojemników BIO odpadami zmieszanymi. Przypominamy, że budynki wysokie posiadają komory zsypowe.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się 28 września 2023 r.  Tematem posiedzenia było m.in. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z analizy rosnących zadłużeń na os. Pomet.

Rozstrzygnięty został konkurs na najładniej ukwiecony balkon 2023 r. O wynikach komisja konkursowa powiadomi zainteresowanych. W tym roku wyróżniono 19 osób.

Na spotkaniu omówiono również zasady zgłoszeń osób potrzebujących pomocy do akcji “Szlachetna Paczka”. Rada Osiedla podjęła decyzję o czynnym udziale w akcji. Na spotkanie zaproszono koordynatora wolontariuszy.

Kolejne spotkanie Rady Osiedla ustalono na 26 października 2023 r.