Wrzesień na osiedlu Pomet

Działania Kierownictwa Osiedla:

Na os. Pomet we wrześniu odbył się piknik rodzinny, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno naszych mieszkańców jak i okolicznych “sąsiadów”.  W Klubie “Cybinka” wznowiono zajęcia po przerwie wakacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z jesiennym programem zajęć.

Przed festynem odbyło się trzecie w tym sezonie, planowane koszenie trawy. Pielęgnacja zieleni prowadzana jest na bieżąco.

Nadal trwa remont balkonów w budynku na ul. Krańcowej 54. Prace powinny zakończyć się do połowy listopada. W budynkach wysokich na ul. Krańcowej przeprowadzono wymianę głównych drzwi wejściowych. W budynkach nr 52 i 54 wymieniono kasety domofonowe z nowym ich umiejscowieniem.

Przy ul. Darzyborskiej rozpoczęły się prace związane z nową inwestycją ZKZL-u, który ma w planie budowę nowych budynków socjalnych. Na początek ma powstać pierwszy z siedmiu, budynek wielorodzinny (15 lokali mieszkalnych). Utrudnienia w dojeździe do naszego bloku spowodowane są robotami sieciowymi prowadzonymi przez AQUANET S.A. W razie pytań związanych z tematem prosimy dzwonić do osoby koordynującej prace – Edyta Szaufer, tel. 726 700 527.

Kierownictwo przypomina o obowiązku segregowania śmieci. Coraz częściej docierają do nas informację o zapełnianiu pojemników BIO odpadami zmieszanymi. Przypominamy, że budynki wysokie posiadają komory zsypowe.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się 28 września 2023 r.  Tematem posiedzenia było m.in. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z analizy rosnących zadłużeń na os. Pomet.

Rozstrzygnięty został konkurs na najładniej ukwiecony balkon 2023 r. O wynikach komisja konkursowa powiadomi zainteresowanych. W tym roku wyróżniono 19 osób.

Na spotkaniu omówiono również zasady zgłoszeń osób potrzebujących pomocy do akcji “Szlachetna Paczka”. Rada Osiedla podjęła decyzję o czynnym udziale w akcji. Na spotkanie zaproszono koordynatora wolontariuszy.

Kolejne spotkanie Rady Osiedla ustalono na 26 października 2023 r.

Czerwiec na osiedlu Pomet

Działania Kierownictwa Osiedla:

Trwa remont balkonów w budynkach wysokich na ul. Krańcowej 50, 52 i 54. Prace zakończyły się na pierwszym rozpoczętym pionie balkonów na ul. Krańcowej 48.

W budynku na ul. Krańcowej 50 wymieniono kasetę domofonową.

Odświeżono boisko sportowe do gry w koszykówkę.

Zakończono remont elewacji pawilonu handlowo-usługowego na ul. Warszawskiej 93/95.

W budynkach wysokich kontynuowane było mycie okien na klatkach schodowych.

Na bieżąco trwa pielęgnacja terenów zielonych na wszystkich nieruchomościach.

Działania Rady Osiedla:

Rada Osiedla spotkała się 19 czerwca 2023 r. Na spotkanie zaproszona została koordynatorka klubu “Cybinka”, p. Daria Gellert-Słodzinka. Omówiono plan działalności klubu na kolejne pół roku. Rada Osiedla zapoznała się z harmonogramem i propozycją zajęć dostępnych dla mieszkańców w ramach darmowych projektów finansowanych przez Miasto Poznań.

Na posiedzeniu omówiono również stan czystości i porządku na terenie Osiedla – wnioski z przeglądu przedstawiał Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Przewodniczący zespołu konkursowego na najbardziej ukwiecony balkon przedstawił sprawozdanie z pierwszego przeglądu balkonów zgłoszonych do konkursu na najbardziej ukwiecony balkon.

Kolejny termin posiedzenia Rady Osiedla wyznaczono na sierpień.