W drugiej ankiecie dot. wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania na os. Piastowskim wzięło udział 37,91 % spośród 4 708 osób uprawnionych do głosowania. To za mało, by SSP obecnie powstała. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki.

W czerwcu mieszkańcy os. Piastowskiego brali udział w drugiej ankiecie poświęconej wprowadzeniu Spółdzielczej Strefy Parkowania. Oddano w niej następującą liczbę głosów:

  • liczba głosów ważnych i nieważnych – 1 785, co stanowi 37,91 % uprawnionych do głosowania;
  • liczba głosów ważnych – 1 669, co stanowi 35,45 % uprawnionych do głosowania;
  • liczba głosów „ZA” – 1 196, co stanowi 25,4 % uprawnionych do głosowania;
  • liczba głosów „PRZECIW” – 473, co stanowi 10,05 % uprawnionych do głosowania.

Przypomnijmy, że aby decyzja o wprowadzeniu Spółdzielczej Strefy Parkowania na os. Piastowskim w drugiej ankiecie była ważna, ponad 50 % uprawnionych do głosowania, musiało wyrazić zgodę na wprowadzenie strefy parkowania. Na os. Piastowskim znajduje się 4 708 mieszkań, w związku z tym taka liczba osób uprawniona była do głosowania w drugiej ankiecie. Aby Spółdzielcza Strefa Parkowania została wprowadzona na os. Piastowskim, co najmniej 2 355 osób musiało zagłosować na „TAK”.

Biorąc pod uwagę ww. zasadę i przedstawione wyniki, informujemy, że Spółdzielcza Strefa Parkowania na os. Piastowskim obecnie nie powstanie.

Decyzja mieszkańców os. Piastowskiego ws. SSP nie kończy jednak biegu sprawy. Problemy z parkowaniem zgłaszali mieszkańcy także innych osiedli: Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych, Pomet i Tysiąclecia. Podczas jesiennych spotkań z mieszkańcami organizowanych przez Kierownictwa Osiedli ponownie powrócimy do tematu SSP, by poznać opinię spółdzielców o potrzebie organizacji drugiej ankiety na poszczególnych osiedlach.

Warto dodać, że pod koniec 2023 roku Spółdzielnia zwróciła się do władz Miasta Poznania z wnioskiem o możliwość zagospodarowania terenu po byłej makiecie Rataj (tereny nad Wartą) na parking dla mieszkańców Spółdzielni. Od kilku miesięcy Zarząd i Kierownictwo Osiedla Piastowskiego prowadzą rozmowy w przedmiotowym temacie z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park nad Wartą – część A”, który uwzględnia wspomniany teren, jest obecnie opracowywany. Zgodnie ze wstępnymi założeniami obszar sąsiadujący z byłą makietą Rataj przewiduje się przeznaczyć na parking.