Urząd Miasta Poznania serdecznie zaprasza na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo – część B” w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43 w Poznaniu.

Źródło: www.poznan.pl