Projekt muralu gotowy!

Dzięki mieszkańcom Rataj i Ich zainteresowaniu konkursem „Mural dla Osiedla” malowidła ścienne ozdobią elewacje dwóch budynków na terenie Spółdzielni. Projekt muralu w tzw. technice pikselowej, który powstanie na os. Piastowskim 18-24 jest już gotowy. Czytaj dalej

Odnawianie elewacji budynków

W 2016 roku oprócz prac termomodernizacyjnych na os. Stare Żegrze, Orła Białego i Polan trwa także odnawianie elewacji budynków na os. Jagiellońskim 49-55 oraz os. Powstań Narodowych 31-37. W najbliższym czasie podobne prace rozpoczną się na os. Jagiellońskim 56-61. Z niecierpliwością czekamy na zakończenie remontu, a poniżej prezentujemy kilka zdjęć opisywanych prac.

os. Jagiellońskie 49-55
os. Jagiellońskie 49-55
os. Jagiellońskie 49-55
os. Jagiellońskie 49-55
os. Powstań Narodowych 31-37
os. Powstań Narodowych 31-37
os. Powstań Narodowych 31-37
os. Powstań Narodowych 31-37

Ratajska lekcja historii, czyli mija 50 lat od…

…wmurowania aktu erekcyjnego pod fundamenty pierwszego budynku na Ratajach na os. Piastowskim 82-84.

„Kamień węgielny pod nowe osiedle został położony 18 lipca br. W 1967 r. zostanie oddanych do użytku 7 budynków 5-kondygnacyjnych, w których zamieszka 680 mieszkańców. W tym samym roku rozpoczęta zostanie również budowa dwóch tzw. desek czyli wieżowców 11-kondygnacyjnych dla 540 mieszkańców każdy. […] Założenia przyszłościowe przewidują oddawanie do użytku ok. 9-10 tys. izb mieszkalnych rocznie co stanowi 2 600 do 2 700 mieszkań. Będzie to możliwe dzięki budownictwo wielkopłytowemu; prefabrykaty będą produkowane przez budowany obecnie zakład pod Żegrzem. Cała jego produkcja zostanie wykorzystana wyłącznie do wznoszenia nowych Rataj” – w taki sposób „Życie Pometu” opisywało powstanie os. Piastowskiego i dzielnicy mieszkaniowej „Rataje” w 1966 roku.

A oto historia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu:

Wielki kompleks mieszkaniowy zbudowany na prawym brzegu Warty nazywany jest przez poznaniaków „Ratajami”. Tymczasem tylko niewielka część bloków os. Piastowskiego i Jagiellońskiego stoi dziś na terenie dawnej dzielnicy Rataje, gdzie wcześniej istniała wieś o takiej samej nazwie. Warto zaznaczyć, że „rataj” to nazwa dawnego oracza. Wieś w 1253 r. nadali Poznaniowi prawem własności Książęta Wielkopolscy: Przemysław i Bolesław. Po kilkakrotnej zmianie właścicieli, dopiero w 1682 r. miasto przyjęło Rataje w posiadanie na stałe. Na początku XVIII w. wojna północna i zaraza morowa doszczętnie wyniszczyły Poznań oraz jego okolice. Opustoszałe Rataje zasiedlono niemieckimi osadnikami z Bambergu, zwanymi Bambrami. Przybysze okazali się świetnymi gospodarzami. Wkrótce zadomowili się wnosząc wiele nowego do miejscowej kultury. Po likwidacji fortyfikacji miejskich, co miało miejsce na początku XX wieku, Poznań włączył okoliczne wsie. Rataje stały się dzielnicą stolicy Wielkopolski w 1924 r. Ich rolniczy charakter przetrwał okres międzywojenny i wojnę. Osiedlili się tu znakomici ogrodnicy bułgarscy. Kiedy w 1953 roku zbudowano dzisiejszy most Królowej Jadwigi związał on na stałe Rataje z miastem.

Pomysł na nową dzielnicę mieszkaniową obejmującą tereny dawnej wsi Rataje, a w późniejszym czasie Żegrze i Chartowo, zrodził się 2 lata później. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Osiedle Młodych” powstała w 1958 roku jako Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, jest największą tego typu instytucją w Wielkopolsce. Obecną nazwę nosi od 1965 roku. Pierwsze inwestycje SM ,,Osiedle Młodych” związane były z ulicą Bogusławskiego, Rutkowskiego i os. Wierzbak w dzielnicy Jeżyce. Rozbudowa powojennego Poznania w kierunku wschodnim skłoniła do zagospodarowania prawego brzegu Warty  i w 1965 r. Spółdzielni powierzono budowę i eksploatację nowych osiedli mieszkaniowych na Ratajach w dzielnicy Nowe Miasto.

Pierwsze budynki oddano do użytku w 1968 r. Największy „boom” inwestycyjny to lata 70-te. Po roku 1989 w nowych warunkach ekonomiczno-finansowych w znaczny sposób została ograniczona budowa dalszych mieszkań. Nie oznaczało to jednak przerwania zaplanowanych prac. W połowie lat 90. powstawały nowe, ciekawsze architektonicznie budynki. Ostatnie inwestycje budowlane spółdzielni to bloki mieszkalne oddane do użytku w 2002 roku. Obecnie Spółdzielnia zarządza terenem o powierzchni 2.930 tys. m², na którym mieszka ponad 65 tys. osób, w tym 36 tys. członków. Zasoby Spółdzielni to 287 budynków mieszkalnych, a w nich 30.976 mieszkań i 77 budynków użytkowych.

 

„Wybieramy projekt” rozstrzygnięty

Po zeszłorocznym sukcesie „Tetrisa” na os. Rusa przyszedł czas na „Snake’a” na os. Orła Białego. Elewacja drugiego co do długości budynku na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” podczas termomodernizacji zyska motyw popularnej gry. Tak zadecydowali mieszkańcy.

W głosowaniu na projekt kolorystyki nowej elewacji mogli wziąć udział tylko mieszkańcy danego budynku, wybierając jeden z zaproponowanych wariantów. Głosowanie trwało od 25 kwietnia do 6 maja z zachowaniem zasady: 1 osoba – 1 głos, a oddać głos można było bezpośrednio w kierownictwie danego osiedla lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: wybieramyprojekt@osiedlemlodych.pl podając imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. W „Wybieramy projekt” wzięły udział 302 osoby. A na poszczególnych osiedlach głosy rozkładały się następująco:

 • os. Orła Białego – 149 osób,
 • os. Polan – 29 osób,
 • os. Stare Żegrze – 123 osoby.

Poniżej prezentujemy wyniki dla wszystkich budynków, które brały udział w akcji „Wybieramy projekt”:

 • os. Orła Białego 47-71 – Wariant I „Snake”,
 • os. Orła Białego 78-86 –Wariant I,
 • os. Polan 44-46 – remis spowodował, że elewacja tylna zostanie
  wykonana według Wariantu 1,
  natomiast elewacja balkonowa i szczytowa według Wariantu 2,
 • os. Polan 47-53 – Wariant II,
 • os. Stare Żegrze 68-71, 72-75 i 76-79 – Wariant II.

Najbardziej niestandardowy oraz oryginalny był wariant koloru elewacji zaproponowany mieszkańcom os. Orła Białego 47-71, termomodernizacja tego budynku będzie prowadzona etapowo, w 2016 r. rozpoczną się prace dociepleniowe strony balkonowej, a w kolejnych latach dalsza jego część. Mieszkańcy sporą przewagą swoich głosów zdecydowali, że to właśnie motyw graficzny zaczerpnięty z popularnej gry komputerowej ,,Snake”, dostępnej także na telefonach komórkowych pojawi się na wspomnianym budynku.