Działania Kierownictwa Osiedla:

W czerwcu 2023 r. Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zakończyło wymianę pokrycia dachowego w wejściach 56 i 57, którą rozpoczęto w maju 2023 r.

Kontynuowano wymianę legalizacyjną wodomierzy w budynkach  2-4 i 34-35 oraz przystąpiono do wymiany wodomierzy w budynkach 49-51 i 72-73.

Zakończono remont elewacji zewnętrznej wejść w budynku na os. Piastowskim 19 i 20. Remontowane jest kolejne wejście – na os. Piastowskim 18.

Trwa odnawianie cokołu piwnicznego w budynku na os. Piastowskim 14-16.

Rozpoczęto remont wejścia do budynku os. Piastowskie 29. Usunięte zostało lastriko z posadzki, w zamian położono płytki ceramiczne. Ściany zostaną zaszpachlowane i pomalowane.

21 czerwca 2023 r. zostało przeprowadzone rozliczenie zużycia ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych, po wcześniejszym odczycie stanów wodomierzy dokonanym drogą radiową. Nowe naliczenia czynszowe zostały dostarczone właścicielom mieszkań.

Na bieżąco przeprowadzane są prace konserwacyjne na terenach zieleni we wszystkich nieruchomościach. Przy budynku os. Piastowskie 4 usunięte zostało drzewo, które przewróciło się w wyniku gwałtownych wiatrów.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 12 czerwca 2023 r. Przedstawiono plan prac remontowych na najbliższe miesiące oraz omówiono stan prac będących w toku.

Zgodnie z zatwierdzonym przez zebranych porządkiem obrad posiedzenia omówiono sprawy bieżące i potrzeby mieszkańców. Sporą część dyskusji poświęcono tematowi montażu klimatyzatorów w lokalach mieszkalnych. Członków Rady interesowało, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zgodę na montaż.

Przewodniczący Rady Osiedla poruszył temat zakończonych zebrań Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Poinformował, że oficjalne wyniki po zliczeniu wszystkich głosów, podane zostaną do publicznej wiadomości 20 czerwca 2023 r.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego wyznaczono na 3 lipca 2023 r.