Działania Kierownictwa Osiedla:

Trwa remont balkonów w budynkach wysokich na ul. Krańcowej 50, 52 i 54. Prace zakończyły się na pierwszym rozpoczętym pionie balkonów na ul. Krańcowej 48.

W budynku na ul. Krańcowej 50 wymieniono kasetę domofonową.

Odświeżono boisko sportowe do gry w koszykówkę.

Zakończono remont elewacji pawilonu handlowo-usługowego na ul. Warszawskiej 93/95.

W budynkach wysokich kontynuowane było mycie okien na klatkach schodowych.

Na bieżąco trwa pielęgnacja terenów zielonych na wszystkich nieruchomościach.

Działania Rady Osiedla:

Rada Osiedla spotkała się 19 czerwca 2023 r. Na spotkanie zaproszona została koordynatorka klubu “Cybinka”, p. Daria Gellert-Słodzinka. Omówiono plan działalności klubu na kolejne pół roku. Rada Osiedla zapoznała się z harmonogramem i propozycją zajęć dostępnych dla mieszkańców w ramach darmowych projektów finansowanych przez Miasto Poznań.

Na posiedzeniu omówiono również stan czystości i porządku na terenie Osiedla – wnioski z przeglądu przedstawiał Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Przewodniczący zespołu konkursowego na najbardziej ukwiecony balkon przedstawił sprawozdanie z pierwszego przeglądu balkonów zgłoszonych do konkursu na najbardziej ukwiecony balkon.

Kolejny termin posiedzenia Rady Osiedla wyznaczono na sierpień.