Działania Kierownictwa Osiedli:

W grudniu 2023 r. na terenach Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zostały usunięte wiatrołomy. Systematycznie wywożone były wygrabiane liście. Na os. Oświecenia sadzono drzewa w ramach nasadzeń kompensacyjnych. Dokonano wycinki drzew zgodnie z zezwoleniami uzyskanymi z Urzędu Miasta Poznania Wydziału Ochrony Środowiska.

Na terenach naszych osiedli zostały wyznaczone miejsca (nie zgrabiano z nich liści), na których powstały enklawy dla drobnych zwierząt, np. jeży.

Zakończył się przegląd elektryczny oraz przegląd gazu i wentylacji.

Na os. Jagiellońskim 1-6 oraz 31-41 trwa docieplanie stropodachów, równolegle ukończono docieplenia stropodachów na os. Oświecenia 8-13, 22-25, 29-34, 35-40.

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych odbyło się 04.12.2023 r. Głównym tematem było uchwalenie planów gospodarczych na poszczególnych nieruchomościach na rok 2024 oraz wytypowanie i powołanie kandydatów do Komisji Przetargowych na rok 2024.