Działania Kierownictwa Osiedla:

W grudniu na os. Orła Białego w ramach pielęgnacji zieleni przeprowadzono prace porządkujące polegające na grabieniu liści oraz odśnieżanie na początku grudnia.

W zakresie prac remontowych w grudniu oddano do użytku mieszkańców windy w wejściach 84, 57, 11. Dźwig w wejściu 8 przygotowywany jest do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Przekazanie planowane jest do 15 stycznia.

Zakończono prace związane z remontem 2 pionów balkonowych wraz z naprawą balustrady w wejściu 119. Wykonano podłogę wentylowaną, która zniwelowała próg wyjściowy na balkon oraz zamontowano nową konstrukcję balustrady z wypełnieniem z płyty HPL.

W grudniu zakończono również przeglądy instalacji elektrycznej oraz przeglądy instalacji gazowej i wentylacyjnej.

Zakończono prace związane z przesunięciem ogrodzenia parkingu przy budynku os. Orła Białego 74 w celu poprawy bezpieczeństwa wyjazdu z osiedla na ulicę Kurlandzką. Tym samym uzyskano dodatkowe miejsca postojowe dla mieszkańców najbliższych budynków.

W okolicy budynku os. Orła Białego 77 umieszczona została budka dla wolno żyjących kotów, którą opiekować się będzie mieszkanka naszego osiedla. Kierownictwo Osiedla pomogło w bezpiecznym posadowieniu konstrukcji.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego odbyło się 11 grudnia 2023 r. Radni ustalili harmonogram dyżurów na rok 2024. Dyskutowali nad tematem opłat za wywóz śmieci.

Dyżur członków Rady Osiedla odbył się 4 grudnia, kolejny planowany jest na 15 stycznia.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego wyznaczono na 15 stycznia.