Na terenie Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych w kwietniu br. firma konserwująca zieleń pieliła rabaty z bylinami tzw. skalniaki oraz rabaty z różami i je przycinała. Na os. Oświecenia zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Wydziału Klimatu i Środowiska nastąpiła wycinka drzew. Nasadzenia kompensacyjne po usunięciu drzew będą realizowane do końca listopada 2024 r.

Rozpoczęły się prace związane z wymianą pokrycia dachowego i opierzeń na budynkach na os. Powstań Narodowych 1. Trwają procedury przetargowe dotyczące balkonów na wybranych budynkach na os. Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych oraz procedura przetargowa na wymianę instalacji gazowej, ciepłej wody i kanalizacyjnej. Rozpoczęła się procedura przetargowa dotycząca wymiany drzwi wejściowych w wybranych budynkach na os. Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych.

Posiedzenie Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych odbyło się 15.04.2024 r. Na spotkaniu analizowane były zadłużenia w lokalach mieszkalnych i użytkowych na koniec 2023 r. Omówiono również sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się 20.05.2024 r.