W kwietniu Kierownictwo Osiedla Rusa zajmowało się kwestiami formalnymi i organizacyjnymi finalizując zawarcie umów z wykonawcami, którym powierzono wykonanie prac remontowych w 2024 r. Ponadto doprecyzowano zagadnienia projektowe i wykonawcze przed mającymi rozpocząć się z początkiem maja pracami związanymi z remontami nawierzchni. Wśród prac zaplanowano m.in. remont chodnika od prześwitu wejść os. Rusa 2-3 w kierunku os. Rusa 30. Rozpoczęto również korektę układu komunikacyjnego w okolicy wejść os. Rusa 86 i os. Rusa 75  w kierunku Szkoły Podstawowej nr 6, stanowiące kontynuację prac rozpoczętych w latach ubiegłych.  Zaplanowane prace, mają  celu poprawę bezpieczeństwa w okolicy szkoły oraz utworzenie chodników z nową nawierzchnią. Docelowo zniszczona nawierzchnia zostanie rozebrana, a teren oddany zieleni.

Kontynuowano wymianę poszycia dachowego wolnostojącego lokalu użytkowego os. Rusa 57 (apteka).

Na okoliczność sprzyjających warunków atmosferycznych i wegetacyjnych oraz z uwzględnieniem próśb części mieszkańców rozpoczęto koszenie osiedlowych trawników, z wyłączeniem największego jednolitego obszaru w sąsiedztwie stadionu „Olimp”, gdzie samodzielnemu wzrostowi pozostawiono samoistną łąkę kwietną. Zrealizowano kilka nasadzeń krzewów kompensujące straty po martwych oraz utworzono rabatę niskich krzewów przy os. Rusa 11.

Zgodnie z zaleceniami, w celu ograniczenia dostępu do ikonicznej wierzby białej na wzniesieniu przy stadionie „Olimp”, utworzono naturalną barierę w strefie rzutu korony drzewa. Posadzono niemal tysiąc roślin: traw, bylin, krzewów (m.in. liliowce, paprocie, floksy, budleje, berberysy, róże). Gatunki kwitnące powinny przysłużyć się pszczołom murarkom, które od niedawna wprowadziły się nieopodal. Z ogromną przykrością informujemy o kradzieży pojedynczych sadzonek. Smuci to szczególnie i przyprawia o wątpliwość działania dla poprawy estetyki Osiedla.

Na kwietniowym posiedzeniu Rada Osiedla Rusa omawiała bieżące działania Kierownictwa Osiedla Rusa, zgłaszając sugestie dotyczące prowadzonych prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz zgłaszając potrzeby komunikowane przez mieszkańców. Szeroko omawiano kwestie zaległości w lokalach mieszkalnych oraz zasady windykacji. Sporą część uwagi poświęcono na omówienie przebiegu i wyników pierwszej ankiety dotyczącej Spółdzielczej Strefy Parkowania oraz sytuacji parkingowej na os. Rusa.

Po doniesieniach medialnych dyskutowano nad ewentualnymi uciążliwościami związanymi z zapowiadaną budową boiska sportowego pomiędzy ul. Kurlandzką a Szwedzką. Rada Osiedla zdecydowała o przekazaniu obaw mieszkańców, o ile doniesienia o dzierżawę terenu pod budowę zostaną potwierdzone. Omawiano zagadnienia będące przedmiotem konferencji poświęconej działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej spółdzielni mieszkaniowych, która odbyła się 12 kwietnia 2024 r. w Domu Kultury ,,Jędruś” oraz organizację i przebieg akcji „Sprzątanie Świata”, do której włączyli się również mieszkańcy os. Rusa.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 8 maja br.