Działania Kierownictwa Osiedli:

W kwietniu 2023 roku zakończono prace związane z dociepleniem szczytów budynku nr 105-110 na osiedlu Rzeczypospolitej oraz kontynuowano prace na budynkach 39-45, 46-52 oraz 53-59 na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej. Prace wykonuje Zakład Budowlano – Remontowy naszej Spółdzielni.

Prowadzono przeglądy instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Prace prowadzi firma K & A. Zych wyłoniona w drodze przetargu (Prosimy mieszkańców o udostępnienie lokali, prowadzone przeglądy mają na celu zapewnienie Państwu bezpieczeństwa.)

Zakończono prace związane z poszerzeniem chodnika przy ulicy Łabędziej na osiedlu Rzeczypospolitej.

Zakończono prace związane z malowaniem budynku nr 101 na osiedlu Armii Krajowej i przystąpiono do wymiany murka oporowego od strony ulicy Kukułczej.

Miesiąc kwiecień to czas prac porządkowych związanych z zielenią, placami zabaw i otoczeniem naszych budynków. Zakład Konserwacji Zieleni ZBR-u przeprowadził wiosenną pielęgnację, „odmładzajac” i przycinając drzewa i krzewy, a także dokonał nasadzenia krzewów. Warto w tym miejscu wspomnieć i podziękować mieszkańcom, którzy dbają o klomby przed budynkami, w których mieszkają. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Kazimierza Nowaka z osiedla Armii Krajowej, który w ubiegłorocznej edycji konkursu “Zielony Poznań” zajął 1 miejsce w kategorii zieleniec oraz otrzymał wyróżnienie Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za zieleniec przydatny do hortiterapii biernej i czynnej.

Dla naszych najmłodszych mieszkańców odnowiono place zabaw, na których wymieniono piasek w piaskownicach, usunięto usterki urządzeń zabawowych.

Rozpoczęto mycie altanek śmietnikowych. Usługę wykonuje firma firma AVES. Kontynuujemy prace związane z wynagradzaniem miejsc do składania gabarytów przy altankach śmietnikowych. Wyznaczając takie miejsca bierze się pod uwagę zarówno ich dostępność dla mieszkańców jak i możliwość odbioru składanych tam sprzętów. Niestety często wrzucane są tam meble w całości, sprzęty AGD, a nawet zużyte opony samochodowe, co powoduje, że mimo wykonanych osłon, od strony wejścia wyglądają nieestetycznie. Prosimy mieszkańców o wystawianie tylko dozwolonych gabarytów i ich przemyślane ustawianie.

Działania Rady Osiedli:

Rada Osiedli zapoznała się i omówiła sprawy związane z propozycją korekty planu remontów oraz planów gospodarczych na 2023 rok.

Zgłoszone przez członków Rady propozycje i sugestie zostały rozważone i w większości uwzględnione w korekcie. Korektę, w której przede wszystkim zwiększono nakłady na remonty (na osiedlu Rzeczypospolitej o 503,3 tys. zł, na os. Armii Krajowej o 386,8 tys. zł oraz na os. Bohaterów II Wojny Światowej o 649,0 tys. zł) omówiono i pozytywnie zaopiniowano podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej  i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Ponadto w kwietniu członkowie Rady Osiedli omawiali sprawy dotyczące organizacji Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni, szczególnie części 8, 9 i 10.

Na kwietniowym posiedzeniu członkowie Rady Osiedli omówili również sprawę dotyczącą planowanej inwestycji – budowę zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Zamenhofa w Poznaniu, na terenie byłych zakładów H. Cegielskiego W5. Rada poparła stanowisko wyrażone przez Zarząd Spółdzielni, który wystąpił do Urzędu Miasta o wydanie negatywnej decyzji w sprawie ewentualnej budowy.