Działania Kierownictwa Osiedla:

W kwietniu 2023 roku na terenie osiedla Piastowskiego kontynuowano naprawy placów zabaw oraz ich konserwacje. Prace były wynikiem przeprowadzonych w marcu przeglądów i stwierdzonych usterek.

Kierownictwo Osiedla rozstrzygnęło przetarg na wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi na os. Piastowskim, ul. Św. Rocha i ul. Kórnickiej. Prace przewidziane w 1. terminie przeglądu zostały już rozpoczęte.

Zakończono remont holu na os. Piastowskim 107 po pożarze. W jego ramach wymieniono posadzkę, oczyszczono schody oraz wymalowano sufit i ściany. Rozpoczęty został remont pokrycia dachowego na os. Piastowskim 18 i 19.

Na terenach zielonych osiedla prowadzone były prace związane z wiosenną konserwacją. Obejmowały one: przeglądy, cięcie prześwietlające drzew i krzewów, pielenie oraz wywóz liści. W obrębie wejścia 102 (skwerek) posadzono nowe rośliny jednoroczne i byliny.

Działania Rady Osiedla:

Rada Osiedla Piastowskiego spotkała się na posiedzeniu 13 kwietnia 2023 roku w Kierownictwie Osiedla Piastowskiego. Na posiedzeniu przedstawiony został protokół z Komisji Rewizyjnej, która miała miejsce 6 kwietnia. Tematem spotkania było omówienie korekty planów gospodarczych oraz planów remontów. Członkowie Komisji przeanalizowali przyczyny korekty, potwierdzili ich zasadność oraz zaakceptowali zmiany.

Następnie poddano pod głosowanie Uchwały Rady Osiedla w sprawie zatwierdzenia korekty planu gospodarczego oraz zatwierdzenia korekty planu remontów dla poszczególnych nieruchomości osiedla Piastowskiego. Uchwały przyjęto jednogłośnie.

Na posiedzeniu omówiono sprawy bieżące związane z czystością osiedla, problemami z parkowaniem samochodów oraz planowanymi pracami remontowymi.

Kolejny termin spotkania Rady Osiedla zaplanowano na 15 maja 2023 roku.