Działania Kierownictwa Osiedla:

W kwietniu 2023 r. Kierownictwo Osiedla Pomet rozpoczęło kolejny etap prac związanych z remontem balkonów w budynkach wysokich (budynek przy ul. Krańcowej 50) oraz przystąpiono do remontu jednego pionu balkonów w budynku niskim (ul. Konarskiego 32). Na ul. Warszawskiej 77-79 konieczna była awaryjna naprawa dachu, którą wykonał Zakład Budowlano Remontowy. Za profesjonalne i sprawne wykonanie prac bardzo dziękujemy naszym dekarzom.

Rozpoczęliśmy na naszym Osiedlu prace związane z rewitalizacją zieleni. Nowe klomby powstaną przy budynku przy ul. Krańcowej 52 i 54 oraz wzdłuż budynku przy ul. Konarskiego 28-34.

W ramach porządków wiosennych przystąpiliśmy do mycia okien na klatkach schodowych na ul. Warszawskiej i Krańcowej.

Działania Rady Osiedla: 

Na posiedzeniu Rady Osiedla, które odbyło się 27 kwietnia 2023 r. omówiono stan czystości budynków i przyległych terenów.

Rada Osiedla zatwierdziła przygotowaną przez Kierownictwo korektę planu gospodarczego. W ramach korekty planu w budynkach przy ul. Warszawskiej i ul. Darzyborskiej nastąpi wymiana podzielników wyparkowych na elektroniczne we wszystkich mieszkaniach.

Rada Osiedla przygotowuje się do corocznego konkursu na najbardziej ukwiecony balkon – na posiedzeniu powołano skład Komisji konkursowej.

Następne posiedzenie Rady Osiedla wyznaczono na 25 maja 2023 roku.