Działania Kierownictwa Osiedli:

Lipiec to miesiąc intensywnych prac remontowych oraz konserwacyjnych. Dobiegają końca prace związane z wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej i gazowej w budynku na osiedlu Jagiellońskim 99-105. Zakończono również wymianę instalacji na osiedlu Oświecenia 47-52 w budynku.

Dokonano przeglądu ulic i chodników pod kątem ubytków w nawierzchni asfaltowej, a wytypowane miejsca zostały naprawione. Prowadzone są też przeglądy instalacji gazowej i wentylacyjnej. Na dzień dzisiejszy pierwszym przeglądem zostały objęte osiedla Powstań Narodowych i Oświecenia. Na bieżąco usuwamy skutki pożarów altan śmietnikowych. Tutaj największą inwestycją jest kompleksowy remont altany w szczycie budynku na os. Jagiellońskim 7.

W lipcu firma konserwująca zieleń skosiła trawniki na os. Jagiellońskim w ramach drugiego koszenia. Dokonano przycinania róż na rabatach oraz odmładzania i cięcia żywopłotów.

Prześwietlono również korony drzew między innymi wierzb. W wyniku wahania temperatury i suszy podlane zostały nowe nasadzenia drzew i rabat.

Działania Rady Osiedli:

10 oraz 27 lipca br. odbyły się posiedzenia członków Rady Osiedli.

Dorota Głuch – Kierownik Osiedli poinformowała, iż w miesiącu lipcu wykonano następujące działania:

  • zakończono wymianę ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Oświecenia przy budynku 103-112;
  • zakończono wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej i gazowej na os. Oświecenia 47-52;
  • wykonano konserwację małej architektury (ławki- naprawa, malowanie);
  • zlecono firmie zewnętrznej ,,AVEST” mycie okien na klatkach schodowych

Kierownictwo wystosowało pismo do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o naprawę nawierzchni przy przystanku przy ul. Piłsudskiego na wysokości os. Jagiellońskiego oraz parkingu należącego również do Miasta na os.Jagiellońskim; omówiono również temat jakości świadczonych usług przez firmę sprzątającą części wspólne nieruchomości.

27 lipca br. Tadeusz Hetmański – Kierownik Techniczny za pośrednictwem Rady Osiedli zwołał Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Porządku i Czystości wraz z Komisją Rewizyjną i Radą Osiedli w celu skorygowania planu remontów na rok 2023.

Korekta dotyczy usunięcia z planu remontów podwyższenia balustrad balkonowych w budynkach na os. Oświecenia 35-40 i 41-46 oraz przeznaczenia tych środków na ocieplenie stropodachów w budynkach na os. Oświecenia 14-19, 20-25, 29-34, 35-40, i 41-46.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych ustalono na 28 sierpnia br.