Działania Kierownictwa Osiedla

W lipcu zakończono remont drugiego pionu balkonów na budynku nr 50 przy ul. Krańcowej. Przy okazji remontu balkonów usunięto skutki ubiegłorocznego pożaru, który uszkodził elewację.

W budynku przy ul. Nadolnik 3 wymieniono główne drzwi do piwnicy na nowe, przeciwpożarowe. W przyszłym roku planujemy remont klatki schodowej w całym wejściu.

Z końcem miesiąca przystąpiliśmy do koszenia trawy. Prace rozpoczęły się 24 lipca, kilka dni po zakończeniu koszeń przez służby miejskie, na terenach z nami graniczącymi.

Kierownictwo po konsultacji ze Strażą Miejską przystąpiło również do uzupełnienia i uporządkowania oznakowania stałej organizacji ruchu na naszym terenie.


Najbliższe posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 31 sierpnia.