Działania Kierownictwa Osiedla:

W budynku os. Rusa 1-10 w pionie nr 7-8 kontynuowane były prace związane z kompleksowym remontem balkonów połączonym z demontażem betonowych osłon.

Trwał remont ściany frontowej budynku os. Rusa 62-71.

W budynku os. Rusa 121-138, w wejściu nr 124 przeprowadzono remont instalacji gazowej, a w wejściu nr 137 rozpoczęto prace związane z wymianą windy.

Kontynuowano  remonty osiedlowych chodników. W lipcu rozpoczęto wymianę nawierzchni chodnika prowadzącego od prześwitu przy os. Rusa 6 w kierunku centralnej części Osiedla. Ponadto rozpoczęto prace montażowe oświetlenia chodników w rejonie boiska sportowego „Olimp”.

Działania Rady Osiedla Rusa:

Na lipcowym  posiedzeniu członkowie Rady Osiedla Rusa omawiali realizację poszczególnych prac remontowych oraz tych planowanych, których realizacja rozpocznie się w oparciu o rozstrzygnięte przetargi.

Poruszono też kwestie będące przedmiotem wcześniejszych obrad Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Omówiono między innymi sprawy związane z funkcjonowaniem lokali użytkowych oraz porządku i bezpieczeństwa w budynkach i na terenie Osiedla.

Omawiano też bieżące sprawy i potrzeby mieszkańców kierowane bezpośrednio Radnym lub przy okazji cyklicznych spotkań.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 31 sierpnia br.

W lipcu swoje kolejne posiedzenie odbyła Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, działająca przy Radzie Osiedla Rusa. W trakcie spotkania dokonano okresowego przeglądu Osiedla pod względem bezpieczeństwa oraz stanu i zagospodarowania terenów zieleni.