Działania Kierownictwa Osiedli:

W miesiącu listopadzie br. firma konserwująca zieleń przystąpiła do ostatniego, trzeciego koszenia trawy na os. Oświecenia, uzupełniono również nasadzenia krzewów.

Na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych przystąpiono do wywozu liści wygrabionych przez gospodarzy domów i pracowników obsługi.

W ramach zgód na wycinkę drzew dokonano nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z zaleceniami Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Rozpoczęto 3. etap 5-letnich pomiarów elektrycznych. Równolegle przeprowadzane są kontrole instalacji gazowej i wentylacyjnej.

Na os. Oświecenia trwa remont instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej , cyrkulacyjnej. Docieplenia stropodachów są wykonywane na os. Jagiellońskim 1-6 oraz 31-41, równocześnie ukończono docieplenia stropodachów na os. Oświecenia 8-13,-22-25,29-34,35-40.

Działania Rady Osiedli:

20 listopada odbyło się posiedzenie Rady Osiedli, którego głównym tematem było omówienie przez Kierownika Działu Technicznego, Grzegorza Walczaka wniosków dotyczących remontów zgłoszonych podczas zebrania przez mieszkańców.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych ustalono na 4 grudnia br. celem zatwierdzenia planów na rok 2024.