Działania Kierownictwa Osiedli:

W styczniu na terenie Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych systematycznie wywożono odpady organiczne.

Na os. Oświecenia zaczęto prace związane z prześwietleniem oraz odmładzaniem koron drzew poprzez równomierne usuwanie gałęzi, co ułatwia przenikanie światła słonecznego w głąb korony drzew. Przycięto również żywopłoty oraz krzewy.

Rozpoczęto procedurę przetargową na wymianę dźwigów na os. Powstań Narodowych 36 i 37 oraz przeglądów wentylacyjnych i instalacji gazowej.

Działania Rady Osiedli:

15 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych, którego głównym tematem było zatwierdzenie planu pracy Rady Osiedli na 2024 rok oraz przyjęcie sprawozdań Komisji Problemowych na 2024 rok.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych odbędzie się 19.02.2024 r.