Działania Kierownictwa Osiedla:

Kierownictwo Osiedla Rusa w lutym poświęciło sporo uwagi na organizację prac, które mają się niebawem rozpocząć jako realizacja planów remontowych na 2024 r. W przypadku trwających postępowań przetargowych termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od formalnego zakończenia i wyłonienia wykonawcy. Warunki atmosferyczne pozwoliły na wykonanie w terminie uwzględniającym okres lęgowy ptaków zabezpieczenia siatką pionów okien i parapetów wejść na os. Rusa 127-132, co uniemożliwi dalsze bytowanie gołębi, powodujące trwałe zabrudzenia elementów elewacji oraz stwarzające zagrożenie sanitarne. Dodatkowo, w ramach przygotowania procesu docieplenia budynku na os. Rusa 101-114, podjęto czynności zabezpieczające przed gniazdowaniem ptaków.

Na terenach zielonych osiedla, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych, trwały prace porządkowe (grabienie i zbieranie liści) oraz pielęgnacyjne cięcia krzewów i sanitarne redukcje konarów drzew dla poprawy statyki, żywotności i bezpieczeństwa. Ponadto przycięto i przesadzono krzewy z miejsc planowanych prac w bramach na os. Rusa 9-10, gdzie niebawem rozpocznie się kompleksowy remont balkonów.

Ponadto Kierownictwo Osiedla, jako wnioskodawca postępowania, uczestniczyło w przeprowadzanych przez Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta oględzinach 15 szt. drzew zakwalifikowanych do wycinki podczas przeglądu osiedlowego drzewostanu. Dodatkowo Kierownictwo Osiedla dokonało przeglądu żywotności i przejęło na stan 42 drzewa na terenie zielonym w okolicy stadionu „Olimp”. Drzewa zostały pozyskane w 2018 r.  od inwestora zewnętrznego w ramach kompensacji za zrealizowaną przez inwestora wycinkę.

Działania Rady Osiedla:

Na lutowym posiedzeniu Rada Osiedla Rusa zatwierdziła Sprawozdanie ze swojej działalności w 2023 r. oraz przyjęła Plan Pracy na rok 2024. Szeroko omawiano kwestię bezpieczeństwa na osiedlu, w tym problematykę i lokalizacje objęte wdrożonym Planem Działania Priorytetowego Policji. Wypracowano stanowisko Rady Osiedla wobec argumentów przywołanych przez Zarząd Transportu Miejskiego Miasta Poznania w odniesieniu do wniosku Rady o zmianę nazw dwóch podziemnych przystanków trasy tramwajowej, będących w granicach os. Rusa.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla ustalono na 21 marca 2024 r.