Działania Kierownictwa Osiedli:

W lutym 2024 r. na terenie Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych wykonano prace związane z prześwietleniem koron drzew i odmładzaniem krzewów, ponadto przycięto żywopłoty na os. Jagiellońskim i Powstań Narodowych. Na os. Jagiellońskim 16 skrepowano koronę drzewa oraz usunięto jemiołę, gdyż posusz zagrażał uszkodzeniu samochodów znajdujących się obok na parkingu.

Przystąpiono do realizacji wniosków mieszkańców z os. Jagiellońskiego, dotyczących przycięcia gałęzi drzew, które zasłaniają światło wpadające do mieszkań i podczas silnych wiatrów uginają się w stronę balkonów.

Systematycznie wywożono odpady organiczne (zgrabione liście).

Trwają prace dotyczące usuwania usterek na poszyciach dachowych po sezonie jesienno-zimowym na os. Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych.

Zakończono prace związane z  docieplaniem  stropodachów na os. Jagiellońskim i Oświecenia.

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych odbyło się 19 lutego 2024 r.

Tematem posiedzenia była analiza wykonania planu remontów za 2023 r. oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Osiedli za rok 2023.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedli ustalono na 18 marca 2024 r.