Działania Kierownictwa Osiedli:

W maju prowadzono zarówno prace remontowe, konserwacyjne jak również związane z pielęgnacją zieleni i utrzymaniem porządku w częściach wspólnych.

W ramach remontów zakończono docieplenia ścian szczytowych nr 53 i 59 oraz rozpoczęto prace dociepleniowe szczytów budynku 46 – 52 na os. Bohaterów II Wojny Światowej. Kontynuowano wygrodzenia miejsc składowania gabarytów. Wykonane je przy altankach śmietnikowych w szczycie budynków 74 i 23 na os. Bohaterów II Wojny Światowej. Jednocześnie w szczycie budynku nr 23 nasadzono krzewy. Zakończono pierwsze przejście kontroli instalacji gazowej i wentylacji na osiedlach Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej. W ramach konserwacji zieleni przeprowadzono pierwsze koszenie traw na wszystkich osiedlach.

Pracownicy Działu Technicznego sprawdzili i oczyścili wpusty uliczne, by w przypadku silnych opadów woda deszczowa była odprowadzana do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Na interwencje Kierownictwa Osiedli Aquanet S.A kontynuował czyszczenie kanalizacji sanitarnej między osiedlami Rzeczypospolitej i Bohaterów II Wojny Światowe a Aquanet Retencja Sp. z o. o. sprawdzała drożność kanalizacji deszczowej w najniższych punktach, tj. przy budynkach 100-104, 105-110 na os. Rzeczypospolitej. Na wniosek Kierownictwa kontrola taka zostanie przeprowadzona również na os. Armii Krajowej wzdłuż budynków 95, 98, 105 oraz za pawilonem nr 125 od strony budynku 126-131.

Komisja przetargowa rozpoczęła prace nad wyborem wykonawcy wymiany wodomierzy. Zgodnie z przepisami i przyjętym planem remontów w bieżącym roku zostaną wymienione wodomierze w 2258 mieszkaniach. Adresy budynków, w których prowadzone będą powyższe prace przekazaliśmy mieszkańcom w pisemnej informacji w styczniu br. Po rozstrzygnięciu przetargu i uzgodnieniu harmonogramu wymiany, będziemy informowali mieszkańców o konkretnych terminach.

16, 17 i 18 maja br. w Domu Kultury “Jędruś” odbyły się 8, 9 i 10 część obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni. Dziękujemy Państwu za liczny udział, za złożone wnioski, za głosy w dyskusji.

Działania Rady Osiedli

Swoje działania Rada Osiedli skupiła na tematach związanych z wykonanie planów ubiegłego roku oraz korektą planów przyjętych na rok 2023. Rada Osiedli w oparciu o stanowisko Komisji Rewizyjnej oraz Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi przyjęła uchwały korygujące plany remontów, kosztów pośrednich oraz planów gospodarczych zarówno nieruchomości, jak i własnościowych lokali użytkowych. Należy zwrócić uwagę, że różnica pomiędzy szacowanym a rzeczywistym bilansem otwarcia w zdecydowanej większości przeznaczono na wzrost funduszu remontowego, dzięki czemu mimo wzrostu cen materiałów i usług, Kierownictwo Osiedli będzie mogło zrealizować przyjęte zadania remontowe.
Ponadto Rada Osiedli omówiła sprawy organizacyjne, związane z Walnym Zgromadzeniem członków naszej Spółdzielni i przyjęła plan pracy powołanej w marcu br. Komisji Ładu i Porządku.