Działania Kierownictwa Osiedla Orła Białego:

W maju Kierownictwo Osiedla Orła Białego zakończyło naprawy na osiedlowych placach zabaw, malowanie ławek oraz wymianę uszkodzonych elementów służących rekreacji.

W wejściach nr: 67, 68 oraz 69 kontynuowano remont klatek schodowych według uzgodnionej wcześniej aranżacji.

Uzupełniono pionowe znaki drogowe wzdłuż ulic osiedlowych, zgodnie z zapisami Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Wykonano dodatkowe oznakowania poziome dróg przy budynkach Orła Białego 3 i 28, w rezultacie czego powstało ok. 10 nowych miejsc postojowych na osiedlu.

W budynkach Orła Białego 6-28 oraz 30-42 rozpoczęto roboty związane z wykonaniem zmiany zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania, które mają ułatwić obsługę instalacji c.o. w miesiącach zimowych.

W Domu Kultury „Na Pięterku” wykonano naprawę mającą na celu uszczelnienie powierzchni dachu pawilonu.

Kierownictwo było w trakcie przygotowania dźwigów na Orła Białego 109 i 116 do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Planowane przekazanie ich do użytku mieszkańców w wejściu pod nr 116 to 19 czerwca, a w wejściu 109 – 30 czerwca.

Trwają prace związane z rozbudową miejsc przeznaczonych do składowania gabarytów przy wejściach 18, 43, 74, 75 i 76, które realizowane są z myślą o wygrodzeniu i estetycznym uporządkowaniu składanych przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych.

W maju podpisano również umowy na planowane prace remontowe z uwzględnieniem postępowania przetargowego dla obszarów: wykonanie instalacji hydrantowej na Orła Białego 75 oraz wykonanie przeglądów wentylacyjno-gazowych na całym osiedlu.

Działania Rady Osiedla Orła Białego:

Posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego odbyło się 16 maja br.

Na spotkaniu Agnieszka Soćko, Kierownik Osiedla poinformowała radnych o działalności w zakresie prac realizowanych na osiedlu Orła Białego:

  • rozpoczętych pracach termomodernizacyjnych w budynku na osiedlu Orła Białego 4;
  • malowaniu klatki schodowej w wejściu nr 67;
  • malowaniu nowych oznaczeń poziomych na jezdniach osiedlowych, w celu wyznaczenia nowych miejsc parkingowych.

Poruszono również temat rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz poinformowano o zakończeniu sezonu grzewczego 22 maja 2023 r.

Tematem, który został poruszony na posiedzeniu, było omówienie spraw organizacyjnych 16. części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego wyznaczono na 19 czerwca 2023 r.