Działania Kierownictwa:

W maju Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zakończyło wymianę pokrycia dachowego w wejściach 18 i 19, którą rozpoczęto w kwietniu. Jednocześnie podjęto prace remontowe pokrycia dachowego w wejściu 56 i 57.  W wejściu na os. Piastowskim 18 przystąpiono do wymiany dźwigu. Rozpoczęta została również wymiana legalizacyjna wodomierzy w wejściach  2-4 i 34-35. W chwili obecnej nadal trwa wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi na os. Piastowskim oraz ul. Św. Rocha i ul. Kórnickiej. Przeprowadzany jest remont elewacji zewnętrznej wejść w budynku na os. Piastowskim 19 i 20 oraz odnawiany jest cokół piwniczny w budynku na os. Piastowskim 14-16. Na terenach zieleni osiedla zakończono pierwsze koszenie trawy i przystąpiono do odchwaszczania skwerów z nasadzeniami krzewów przed klatkami niskich bloków. Sukcesywnie przeprowadzane są prace konserwacyjne.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 15 maja 2023 roku w siedzibie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego. Głównym tematem rozmów była analiza zaległości w opłatach eksploatacyjnych lokali mieszkalnych i zaległości w opłatach czynszowych lokali użytkowych. Omówiono zasady wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Długów oraz przypomniano, że mieszkańcy których zadłużenie przekracza 3-miesięczny czynsz zostają wykreśleni z dobrowolnego ubezpieczenia mieszkania oraz wypowiada im się umowy na wynajem dodatkowych pomieszczeń.

Zgodnie z zatwierdzonym przez zebranych porządkiem obrad posiedzenia omówiono sprawy bieżące i potrzeby mieszkańców. Rozwinęła się dyskusja na temat wykorzystania pomieszczeń pozsypowych w “deskach”. Mieszkańcy oczekują, że zostaną one wykorzystane na rowerownie. W tej kwestii została przeprowadzona ankieta.

Członkowie Rady Osiedla zwrócili uwagę na dbałość Kierownictwa o tereny zieleni na osiedlu. Podziękowali za odświeżenie i odmalowanie ławek.

Tematem, który został poruszony na posiedzeniu było omówienie spraw organizacyjnych Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego wyznaczono na 12 czerwca 2023 roku.