Działania Kierownictwa i Rady Osiedli

W marcu br. firma konserwująca zieleń w dalszym ciągu przycinała – prześwietlała korony drzew i krzewów. Zaczęto pielenie skalniaków z bylinami oraz wywożono zgrabiane resztki liści i drobnych gałęzi po cięciach krzewów i drzew. Na terenie osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zamiatano po zimie piasek z chodników i części jezdni.

Rozstrzygnięto przetargi na wymianę dźwigów na os. Powstań Narodowych oraz przeglądy instalacji gazowej i kominowych przewodów wentylacyjnych.

Posiedzenie Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych odbyło się 18.03.2024 r. Głównym tematem była analiza wyników ekonomicznych za 2023 r. na poszczególnych osiedlach. Omawiano również przygotowania do Walnego Zgromadzenia Członków w SM „Osiedle Młodych”. Część 4 Walnego Zgromadzenia obejmująca os. Jagiellońskie odbędzie się 22 maja, część 5 Walnego Zgromadzenia obejmująca os. Oświecenia odbędzie się 23 maja, a część 6 obejmująca os. Powstań Narodowych odbędzie się 24 maja. Ponadto omawiano bieżące sprawy dotyczące terenów zielonych naszych osiedli jak i terenów, które przylegają bezpośrednio do terenów spółdzielni.

Termin kolejnego posiedzenia odbędzie się 22.04.2024 r.