Działania Kierownictwa Osiedli:

W marcu zostały zakończone prace związane z wymianą instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, a także instalacji gazowej oraz pionów kanalizacyjnych w następujących budynkach: os. Jagiellońskie 23-26, os. Oświecenia 53-56 i os. Powstań Narodowych 50-55. Wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową pomiędzy budynkami na os. Oświecenia 103 i 104, a także przed budynkiem na os. Powstań Narodowych 1. Dokonywany był także przegląd stanu nawierzchni dróg i chodników. Rozpoczęte zostały także prace związane z przygotowaniem placów zabaw do sezonu wiosenno – letniego. Ponadto został ogłoszony przetarg na wymianę instalacji elektrycznej tzw. WLZ – ów w budynku na os. Oświecenia 57.

Dodatkowo na terenie osiedla Powstań Narodowych firma konserwująca zieleń wykonywała wiosenne przycięcia krzewów i drzew. Na terenie os. Jagiellońskiego i Oświecenia ww. prace zostały już wykonane wcześniej. Po przycięciu roślinności gospodarze domów i pracownicy obsługi porządkowali tereny zielone po zimie.

Działania Rady Osiedli:

Rada Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych spotkała się w dniu 20.03.2023 roku. Głównym tematem rozmów była analiza wyników ekonomicznych za 2022 rok na poszczególnych nieruchomościach. Omawiano również zakres prac jakie są wykonywane na terenie naszych osiedli, dotyczyło to przede wszystkim wiosennej konserwacji zieleni. Kolejne poruszone tematy to wymiany wind i potrzeba wyboru wykonawcy w drodze przetargu. Komisja Kultury przedstawiła członkom Rady szeroki zakres imprez organizowanych przez Domy Kultury. Poinformowano również o jubileuszu 15-lecia chóru Bel Canto pod kierownictwem Floriana Piechowiaka, który umila swoimi występami uroczystości organizowane przez Dom Kultury „Jagiellonka” dla naszych mieszkańców.

Na prośbę członków Rady Osiedli – Dorota Głuch, Kierownik Osiedli wystosowała pismo do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie braku odpowiedniej widoczności na ul. J. Piłsudskiego na wysokości rynku na os. Jagiellońskim. Wynikiem spotkania radnego Marka Dojsa z przedstawicielami ZDM-u, które odbyło się 22 marca, była odpowiedź pisemna. Zarząd Dróg Miejskich poinformował, iż w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogowym  na ul. J. Piłsudskiego oraz w pasie pobocza przy wyjeździe z os. Oświecenia (ul. Dolska) krzewy zostaną przycięte na wysokość 70 cm ze względu na ograniczoną widoczność podczas wyjazdu z osiedli. Prace zostaną zlecone z terminem wykonania do końca marca.