W marcu zakończono procedury przetargowe i wyłoniono podmioty, którym powierzono: kompleksowy remont balkonów w wejściach os. Rusa 9-10 budynku os. Rusa 1-10 i 17-18 budynku os. Rusa 15-22 oraz wymianę okien mieszkań w oparciu o indywidualne wnioski i kwalifikacje. Mieszkańcy, z możliwie dużym wyprzedzeniem będą informowani o terminach rozpoczęcia. Z końcem marca rozpoczęto wymianę poszycia dachowego i mycia elewacji wolnostojącego lokalu użytkowego os. Rusa 57 (apteka)

Na terenach zielonych osiedla, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych, trwały prace porządkowe (grabienie i zbieranie liści) oraz pielęgnacyjne cięcia krzewów. Zgodnie z zaleceniami dendrologicznymi, dla poprawy żywotności i bezpieczeństwa wykonano cięcia pielęgnacyjne ikonicznej wierzby białej rosnącej na wzniesieniu przy stadionie „Olimp”. Ponadto wykonano pielenie, uporządkowano rabaty i uzupełniano nasadzenia krzewów. Przeprowadzono wiosenne sprzątanie osiedlowych ulic, alejek i chodników, usuwając resztki piachu po zimowym utrzymywaniu nawierzchni.

Wykonano cykliczne przeglądy techniczne oraz prace konserwacyjne placów zabaw. Na placu zabaw przy os. Rusa 22 zamontowano nową figurę zabawową w miejsce starej, wysłużonej.

Na marcowym posiedzeniu, Rada Osiedla Rusa omawiała bieżące działania Kierownictwa Osiedla Rusa, zgłaszając sugestie dotyczące prowadzonych prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz zgłaszając potrzeby komunikowane przez mieszkańców. Ponadto omawiano kwestie związane z poprawą sytuacji parkingowej mieszkańców, szczególnie w kontekście dyskusji nad wariantami Spółdzielczej Strefy Parkowania, które były przedmiotem kwietniowej ankiety prowadzonej wśród mieszkańców. Sporą część dyskusji poświęcono również tematowi ustawy zw. ”rządową tarczą energetyczną” w kontekście jej wpływu na koszty centralnego ogrzewania.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 18 kwietnia br.