Działania Kierownictwa Osiedli:

W październiku na terenie przy os. Powstań Narodowych 39-34 zakończono modernizację parkingu.

Równolegle trwają pięcioletnie pomiary instalacji elektrycznej na osiedlach: Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych oraz przeglądy instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych.

Na os. Oświecenia 57 trwa malowanie klatek schodowych oraz remont Wewnętrznych Linii Zasilania.

W październiku firma konserwująca zieleń przystąpiła do trzeciego i ostatniego już etapu koszenia trawy na osiedlach: Jagiellońskim i Powstań Narodowych. Przy niektórych budynkach  zostały interwencyjnie przycięte zbyt wysokie gałęzie krzewów, które zasłaniały okna i balkony mieszkań parterowych. Wraz z trwającym okresem jesiennym, gospodarze domów i pracownicy obsługi  wygrabiają liście z terenów zielonych.

W dniach 25-26.10.2023 r. odbyły się spotkania Kierownictwa Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych z mieszkańcami osiedli, których tematem były planowane remonty na Osiedlach na rok 2024r. oraz sprawy dotyczące parkowania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Podsumowanie spotkań zostanie opublikowane w osobnym artykule.

Działania Rady Osiedli:

23 października odbyło się posiedzenie Rady Osiedli, którego głównym tematem były przedstawione przez Kierownika Technicznego, p. Grzegorza Walczaka wstępne propozycje planów remontów na rok 2024.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedli ustalono na 20 listopada 2023 r.