Działania Kierownictwa Osiedli:    

Sierpień to czas remontów, kontynuowane były prace związane z dociepleniem ścian szczytowych niskich budynków na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej /na budynku 39-45/ oraz rozpoczęte zostały  na osiedlu Armii Krajowej 31-35 i 36-42.  Na budynkach na os. Armii Krajowej 33 oraz 95 prowadzone są prace związane z remontem loggii i balkonów. Komisja przetargowa rozstrzygnęła przetargi na wyłonienie wykonawców prac związanych wykonaniem przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach usytuowanych w budynkach wysokich na naszych osiedlach i instalacji odgromowej na wszystkich budynkach zarządzanych przez Kierownictwo Osiedli. Rozstrzygnięto również przetarg na wykonawcę wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. W bieżącym roku, za zgodą Rady Osiedli zrealizowane zostaną wnioski mieszkańców, złożone do 30 czerwca 2023 r., których zasadność została potwierdzona przez dział techniczny.

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli poprzedziły posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, na których omówiono i przeprowadzono analizę wykonania przyjętych na 2023 roku planów remontów, konserwatorów, kosztów pośrednich oraz planów gospodarczych. Rada Osiedli przyjęła wnioski Komisji w sprawie pozytywnej oceny wykonania planów na dzień 30 czerwca 2023 r.

Rada Osiedli przychyliła się również do wniosku Kierownictwa Osiedli o zmianę planu remontu nieruchomości nr 3 /os. Bohaterów II Wojny Światowej/ w zakresie rzeczowym i podjęła stosowną uchwałę. Dzięki zmianie zwiększony zostanie zakres prac związanych z dociepleniem szczytów o budynek 81-86, oraz poszerzony zakres prac drogowych. Kierownictwo Osiedli zleci Zakładowi Budowlano – Remontowemu naprawę i remont chodników przy docieplonych budynkach oraz częściową wymianę nawierzchni przy budynku  nr. 31-37 oraz chodnika przy nr. 45, 52 i 59.