Działania Kierownictwa Osiedli:

W miesiącu sierpniu zakończyliśmy wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz pionów kanalizacyjnych w budynkach na Osiedlu Jagiellońskim 99-105. W szczycie budynku na os. Jagiellońskim 56 wygospodarowaliśmy kilka miejsc parkingowych. Została też wymieniona nawierzchnia parkingu przed budynkiem na os. Jagiellońskim 94-98, a przy budynku na os. Jagiellońskim 62-66 wymieniliśmy nawierzchnię jezdni na kostkę brukową.

W miesiącu sierpniu 2023 r. firma konserwująca zieleń skosiła trawniki na osiedlach Oświecenia i Powstań Narodowych w ramach drugiego koszenia. Przycięto posusz w koronach drzew. Na terenie os. Oświecenia przycięto krzewy tych gatunków , które mogą być w tym okresie kształtowane. Usunięto konary drzew w wyniku wystąpienia wiatrołomów na wszystkich czterech nieruchomościach.

Działania Rady Osiedla:

28 sierpnia br. odbyło się posiedzenie członków Rady Osiedli.

Dorota Głuch – Kierownik Osiedli poinformowała o następujących działaniach w miesiącu sierpniu:

  • zakończenie remontu boksu śmietnikowego na osiedlu Jagiellońskim przy budynku nr 7.  Powodem remontu było podpalenie.  W związku z powyższym wystąpiliśmy do Zarządu o zgodę na zamontowanie kamery, która w przyszłości pomoże w zidentyfikowaniu sprawcy podpalenia lub spowoduje odstraszenie podpalacza;
  • zakończenie wymiany rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazu na osiedlu Jagiellońskim oraz o końcowych pracach na os. Powstań Narodowych;
  • wykonanie robót drogowych na osiedlu Jagiellońskim 55 oraz poszerzenie chodnika na łuku, który został zniszczony przez wjeżdżające samochody od strony ulicy Piłsudskiego;
  • wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na osiedlu Jagiellońskim przy budynku 62-66;
  • wystosowanie pisma do Policji oraz Straży Miejskiej z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie bezdomnych nocujących w boksach śmietnikowych oraz w sprawie spożywania alkoholu na ławkach na osiedlu Oświecenia 59;
  • wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie zapadniętego chodnika przy budynku komunikacji na ulicy Piłsudskiego oraz w sprawie oczyszczenia ulicy Dolskiej.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych ustalono na 18 września br.