Działania Kierownictwa Osiedla:

W budynku os. Rusa 1-10 w pionie nr 7-8 zakończyły się prace związane z kompleksowym remontem balkonów połączonym z demontażem betonowych osłon. W tym samy zakresie trwa remont w pionach 15-16 budynku os. Rusa 15-22.

Kontynuowany był remont ściany frontowej budynku os. Rusa 62-71.

W budynku os. Rusa 121-138, w wejściach nr 121-126 rozpoczęto kompleksowy remont holi wejściowych. Wymieniono dwoje drzwi wejściowych w każdym wejściu, skuto starą i położono nową posadzkę. Kolejnym planowanym etapem będzie remont ścian z wymianą skrzynek pocztowych i gablot informacyjnych. Ponadto w wejściu nr 137 realizowano prace związane z wymianą windy.

Kontynuowano  remonty osiedlowych chodników. Zakończono wymianę nawierzchni z niewielką korektą chodnika prowadzącego od prześwitu przy os.  Rusa 6-7 w kierunku centralnej części Osiedla. Ponadto zakończono prace montażowe oświetlenia chodników w rejonie boiska sportowego „Olimp”.

Działania Rady Osiedla:

Na sierpniowym posiedzeniu członkowie Rady Osiedla Rusa omawiali przebieg prac remontowych oraz tych przewidzianych do realizacji jeszcze w roku bieżącym.

Poruszono też kwestie będące przedmiotem terenowych obrad Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Omówiono między innymi sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców, pielęgnacją zieleni oraz stanem i lokalizacją małej architektury (kosze na odpady, ławki).

Omawiano też bieżące sprawy i potrzeby mieszkańców kierowane bezpośrednio radnym lub przy okazji cyklicznych spotkań.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 21 września br.