Działania Kierownictwa Osiedla:

W styczniu rozpoczęto przygotowywania do realizacji prac objętych planem remontowym na 2024 r. W pierwszej kolejności te we wnętrzach budynków, m.in. remont suszarni, adoptowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na rowerownie. Ponadto zakończono remont piętra A budynku os. Rusa 11 jako finalny etap przeprowadzonego remontu kapitalnego instalacji wodno-kanalizacyjnej całego budynku.

Na terenach zielonych osiedla w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych, trwały prace porządkowe (grabienie i zbieranie liści) oraz pielęgnacyjne zieleni wysokiej (cięcia sanitarne drzew). Zaplanowano też szereg działań pielęgnacyjnych i inwestycyjnych do realizacji w roku bieżącym.

Działania Rady Osiedla:

Na styczniowym posiedzeniu Rada Osiedla Rusa podsumowała swoją roczną działalność celem złożenia Sprawozdania za 2023 rok oraz omawiała cele do realizacji w roku bieżącym, co zostanie ujęte w Planie pracy na 2024 rok. Wyłoniono przedstawicieli Komisji Przetargowej dla postępowań zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym. Ponadto członkowie omawiali tematy zgłoszone w formie osobistych spotkań z mieszkańcami w ramach comiesięcznych dyżurów, w tym wniosek do Zarządu Transportu Miejskiego złożony na prośbę mieszkanki, dotyczący przywrócenia komunikacji autobusowej na ul. Piaśnickiej na odcinku ul. Kurlandzka- ul. Chartowo. Radni omawiali też i zaopiniowali wniosek mieszkańca o utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Piaśnickiej na wysokości wylotu drogi wewnętrznej, gdzie mieszkańcy kierują się w drodze do wielkopowierzchniowego sklepu na os. Czecha.

Radni zaznajomili się z ekspertyzą dendrologiczną ikonicznej wierzby białej rosnącej na wzniesieniu przy stadionie „Olimp”. Biorąc pod uwagę jej stan fitosanitarny oraz ogromną wartość przyrodniczą i sentymentalną uznali potrzebę przeprowadzenia zalecanych prac celem poprawy bezpieczeństwa i przedłużenia żywotności drzewa.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 29 lutego br.