Działania Kierownictwa Osiedla:

W  styczniu na terenie os. Tysiąclecia prowadzono prace związane z usuwaniem skutków zimy (odśnieżanie i posypywanie chodników).

W minionym miesiącu wysłano do mieszkańców wypowiedzenia dotyczące wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych dla poszczególnych nieruchomości. Korespondencja zawierała również naliczenia nowego czynszu od lutego 2024 roku oraz ulotkę przypominającą o konieczności segregowania odpadów komunalnych.

W styczniu odbyły się 3 przetargi:

  • na budowę drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi na os. Tysiąclecia – ul. Inflancka,
  • na remont elewacji dwóch pojedynczych pionów balkonów na os. Tysiąclecia 3-14, klatka nr. 5-8,
  • na docieplenie ściany szczytowej wraz z pracami towarzyszącymi na os. Tysiąclecia 14.

Wszystkie przetargi zakończyły się wyborem wykonawców i zostały zatwierdzone przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu

Działania Rady Osiedla:

15 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Tysiąclecia.

Radni Osiedla dyskutowali na tematy wniesione. Dotyczyły one poprawek do planów kontroli prac Komisji Rady Osiedla Tysiąclecia.

Następne posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 12.02.2024 roku.