Działania Kierownictwa Osiedli:

We wrześniu 2023 r rozstrzygnięto następujące przetargi:

  • malowanie klatek schodowych wraz z wymianą opraw oświetleniowych w budynku mieszkalnym na os. Oświecenia 57;
  • ocieplenie stropodachów w budynku 5-kondygnacyjnym na os. Jagiellońskim 1-2, 3-4, 5-6, 31-34, 35-41 oraz na os. Oświecenia 8-13, 14-19, 20-25, 29-34, 35-40, 41-46;
  • 5-letnie pomiary instalacji elektrycznych na os. Jagiellońskim oraz os. Oświecenia;
  • wykonanie modernizacji wewnętrznych linii zasilających WLZ w budynku mieszkalnym na os. Oświecenia 57.

We wrześniu firma konserwująca zieleń dokonała przycięcia forsycji i cięcia krzewów na os. Powstań Narodowych.

Administratorki Kierownictwa Osiedli przy udziale Inspektora nadzoru terenów zielonych dokonali przeglądu drzewostanu na 3 osiedlach. Wstępnie ustalono listę drzew kwalifikujących się do wycinki oraz ustalono wstępną lokalizację nowych nasadzeń. Przy nowo powstałym niestrzeżonym parkingu samoobsługowym na Os. Powstań Narodowych została wysiana trawa.

Działania Rady Osiedli:

18 września br. odbyło się posiedzenie członków Rady Osiedli.

Głównym tematem Rady Osiedli była analiza zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych za 1. półrocze 2023 roku.

Kierownik Osiedli, Dorota Głuch poinformowała o następujących działaniach we wrześniu:

  • zakończono wymianę instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody cyrkulacyjnej pionów kanalizacyjnych na os. Jagiellońskim;
  • dobiega końca wymiana instalacji gazowej, ciepłej i zimnej wody cyrkulacyjnej pionów kanalizacyjnych na os. Powstań Narodowych;
  • Zarząd wyraził zgodę na zamontowanie kamery na os. Jagiellońskim przy budynku nr 7, co w przyszłości pomoże zidentyfikować ewentualnych sprawców podpaleń.

4 września br. na dyżur Rady Osiedli zgłosili się mieszkańcy osiedla Jagiellońskiego składając pismo dotyczące. problemu z brakiem wolnych miejsc postojowych. Kierownictwo Osiedli przygotowało odpowiedź informując mieszkańców o podjętych działaniach mających  na celu rozwiązanie problemu. W nawiązaniu do tematu w Kierownictwie jest obecnie prowadzona analiza zinwentaryzowanych wcześniej miejsc postojowych i przygotowana jest propozycja zmian zasad parkowania na osiedlach.

Celem prowadzonych działań jest poprawa komfortu zamieszkania w naszych zasobach.

Ze względu na skalę problemu, który dotyczy nie tylko naszych trzech osiedli wypracowanie optymalnego rozwiązania wymaga dłuższego czasu.

Propozycje przed ich wprowadzeniem zostaną skonsultowane z mieszkańcami na spotkaniach.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych ustalono na 23 października br.