Działania Kierownictwa Osiedla:

W zaplanowanych wejściach budynku na os. Rusa 1-10 odbył się remont instalacji gazowej. W budynkach 15-22, 43-52 rozpoczęto legalizacyjną wymianę wodomierzy. Kontynuowane były prace związane z kompleksowym remontem wnęk balkonowych wraz z demontażem betonowych osłon balkonów os. Rusa 15-16. Na elewacji budynku os. Rusa 62-71 trwał remont ściany frontowej i uskoków wraz ze zmianą kolorystyki.

W budynku os. Rusa 121-138, w wejściach nr 121-122 realizowano remont holi z wymianą drzwi, posadzek, lamp, malowaniem ścian, wymianą euroskrzynek, a w bliskiej perspektywie wymienione zostaną też gabloty informacyjne.

Rozpoczęto przygotowania do remontu zniszczonych posadzek w altanach śmietnikowych, nowa posadzka wpłynie na bezpieczeństwo użytkowania. Przy okazji wspomnieć należy o kolejnych przypadkach dewastacji i kradzieży elementów fotowoltaicznego oświetlenia altan śmietnikowych. Działanie oświetlenia jest przywracane w miarę dostępności części zamiennych.

Porozumiano się z Miastem Poznań w sprawie wspólnych działań mających na celu powstanie chodników w miejsce przedeptów na odcinku os. Rusa 34 w stronę przystanku tramwajowego Piaśnicka – Rynek. Kontynuowano remonty osiedlowych chodników. Zakończono wymianę nawierzchni z niewielką korektą chodnika prowadzącego od prześwitu przy os. Rusa 6-7 w kierunku centralnej części osiedla. Możliwie na bieżąco, w miarę możliwości, zrealizowane zostały wnioski o montaż krzesełek przystankowych w niskich budynkach os. Rusa oraz stojaków rowerowych w ich otoczeniu. Kolejne osiedlowe ławki według potrzeb poddawane były wymianie siedzisk.

Na bieżąco monitorowana jest sprawa uruchomienia nowego oświetlenia chodników w rejonie boiska sportowego „Olimp”, po złożeniu odpowiedniego wniosku do dostawcy, oczekujemy na uruchomienie usługi.

Kierownictwo Osiedla Rusa na bieżąco zgłasza dostawcy oświetlenia alejek osiedlowych konieczność usunięcia pojawiających się awarii, w ostatnim okresie kilkakrotnie zgłaszano brak oświetlenia alejek osiedlowych, m.in. na wysokości os. Rusa 3 i 30 oraz w okolicy
os. Rusa 12.

Działania Rady Osiedla:

Na wrześniowym posiedzeniu członkowie Rady Osiedla Rusa omawiali przebieg prac remontowych oraz tych przewidzianych do realizacji jeszcze w roku bieżącym.

Poruszono też kwestie związane w terenami zielonymi Osiedla Rusa, m.in. temat koszenia trawników i samoistnej łąki, grabienia liści, miejsc schronień dla jeży na czas zimowego snu, działań przewidzianych do realizacji dla utrzymania dobrostanu imponującego okazu drzewa oraz planowanych badań ornitologicznych, które, za zgodą Kierownictwa Osiedla Rusa i przy aprobacie Rady, mają być prowadzone na terenie osiedla.

Omawiano też bieżące problemy techniczne i działania Kierownictwa prowadzone w tym zakresie, jak awaria latarni na odcinku od prześwitu OR 3 w kierunku OR 30. Przeanalizowano poszczególne elementy i etapy robót przy remoncie holi w wejściach OR 121 – 122.

Analizowano możliwości odnowienia nasadzeń zieleni po wykonanych już remontach balkonów.

Omawiano też bieżące problemy społeczne i potrzeby mieszkańców kierowane bezpośrednio radnym lub przy okazji cyklicznych spotkań, dotyczące choćby ławek czy stojaków rowerowych.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 19 października br.