6 grudnia rozpoczynamy zapisy osobiste na Akcję Zima 2022. 17 stycznia w Wielkopolsce rozpoczną się ferie zimowe. Ratajskie Domy Kultury tradycyjnie przygotowały bogatą ofertę półkolonii. W ich ramach na dzieci i młodzież w wieku 6-12 lat (szkoła podstawowa) czeka szereg zajęć kulturalnych, wycieczek oraz warsztatów.

Akcja Zima potrwa w Ratajskich Domach Kultury od 17 do 28 stycznia i podzielona będzie na dwa 5-dniowe turnusy. Koszt jednego turnusu to 320 zł dla mieszkańców SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, natomiast 370 zł dla pozostałych. Organizatorzy zapewniają świetną zabawę i proponują w programie m. in.: wycieczki autokarowe do ciekawych miejsc w Wielkopolsce, wyjazdy (na kręgielnię, do kina), warsztaty artystyczne, plastyczne, teatralne i taneczne, zawody strzeleckie, zajęcia sportowe oraz konkursy talentów.

Podczas rejestracji rodzic bądź opiekun prawny zobowiązany będzie do wypełnienia karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii oraz podpisania odpowiednich oświadczeń.

1. Regulamin półkolonii letnich i zimowych organizowanych w Domach Kultury SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu
2. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku 
3. Zgody – AZ 2022
4. Oświadczenie COVID-19
5. Procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19
6. Procedura na wypadek stwierdzenia zakażenia w okresie epidemii COVID-19

Akcję Zima 2022 poprowadzą następujące Domy Kultury: „Na Skarpie”, „Jagiellonka”, „Jędruś”, „Orle Gniazdo”, „Jubilat”, „Polan Sto” i „Na Pięterku”.