Zarząd i Kierownictwa Osiedli SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu uprzejmie informują, że od 21 marca do 1 kwietnia br. gospodarze domów będą dostarczać zawiadomienia o poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio do mieszkań.