Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, tegoroczna Akcja Lato poprzedzona jest zgłoszeniami online. W tej formie zapisów udział biorą pilotażowo 3 Domy Kultury: „Na Skarpie”, „Jagiellonka” i „Orla Gniazdo”. Po wyczerpaniu puli miejsc internetowych, wymienione placówki będą prowadziły zapisy osobiste i telefoniczne.

Zgłoszenia internetowe (online) rozpoczną się 5 czerwca br. o 8:00 przez formularz elektroniczny, dostępny na stronie internetowej Spółdzielni pod linkiem –

www.osiedlemlodych.pl/polkolonie.

Zgłoszenia online nie są równoznaczne z zapisami – na wskazany adres e-mail, zapisujący otrzyma potwierdzenie o zakwalifikowaniu dziecka do uczestnictwa w półkoloniach. Jedno dziecko może zostać zapisane na maksymalnie dwa turnusy w danym domu kultury podczas jednego sezonu półkolonii (dot. zapisów online).

Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników półkolonii zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz wypełnienia, podpisania oraz dostarczenia do danego domu kultury karty kwalifikacyjnej oraz zgód (niezależnie od rodzaju zapisów.

1. Regulamin półkolonii organizowanych w Domach Kultury SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu
2. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
3. Zgody dodatkowe