Działania Kierownictwa Osiedla:

W sierpniu 2023 roku kontynuowano wymianę legalizacyjną wodomierzy. Obecnie wodomierze montowane są w ramach drugiego terminu w mieszkaniach, które wcześniej nie zostały udostępnione.

Nadal trwa remont wejść do budynku na os. Piastowskim 18.

Remont pokrycia dachowego rozpoczął się w sierpniu w trzeciej desce. Objął numery 97 i 98. Na dachu wymieniana jest papa.

Wymieniane są dźwigi osobowe w wejściach 36, 57, 59 i 97. W wieżowcu na os. Piastowskim 36 wymieniany jest mały dźwig natomiast w deskach wymieniane są duże dźwigi. Zakończenie prac przewidywane jest  we wrześniu 2023 roku.

Pomiędzy budynkiem na os. Piastowskim 2 a 36 rozpoczęto prace związane z usunięciem starej nawierzchni bitumicznej. Teren zostanie przeznaczony, zgodnie z uchwalonym w 2015 roku przez Radę Miasta Poznania miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na zieleń urządzoną. Zaplanowano posadzenie zieleni rabatowej oraz montaż ławek i oświetlenia.

W lokalach mieszkalnych wymieniana jest stolarka okienna w kolejności według złożonych wniosków głównie w deskach oraz niskich budynkach.

W ramach prac związanych z utrzymaniem zieleni przeprowadzono we wszystkich nieruchomościach przycięcie drzew oraz wykonano pielenie nasadzeń zieleni na skwerkach między niskimi blokami.

Działania Rady Osiedla:

W sierpniu 2023 r. odbyły się posiedzenia komisji problemowych.

17.08.2023 r. miała miejsce Komisja Rewizyjna. Członkowie Komisji przeanalizowali zadłużenia czynszowe lokali mieszkalnych oraz użytkowych za 6 miesięcy. Porównano bieżące wyniki z wynikami na koniec roku 2022 oraz za I kwartał. Przedmiotem dyskusji była również analiza ekonomiczna kosztów bezpośrednich dla każdej nieruchomości w kontekście realizacji planu gospodarczego os. Piastowskiego. Sprawdzono, czy nie ma przekroczeń dla poszczególnych rodzajów kosztów i wyjaśniono, jakie są ich przyczyny.

31.08.2023 r. posiedzenie odbyła Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Przewodniczący Komisji przedstawił problematykę wymiany wkładek zamków w drzwiach wejściowych notorycznie otwieranych kluczami przez mieszkańców. Problem ten jest najbardziej odczuwalnym w wieżowcach. Dlatego na os. Piastowskim 40 dokonano wymiany centralki domofonowej przy drzwiach głównych oraz zainstalowano czytniki w drzwiach bocznych, obsługujące klucze elektroniczne typu microchip. Kolejne wymiany centralek będa realizowane w przypadku trwałego uszkodzenia modeli starego typu.

Na spotkaniu omówiono etapy realizacji poszczególnych prac remontowych oraz plany tych, których realizacja rozpocznie się w oparciu o rozstrzygnięte przetargi. Zauważono, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, nie ma zagrożenia opóźnień.

Członkowie Komisji poruszyli też temat zmiany infrastruktury placu asfaltowego po starym boisku do koszykówki w części osiedla A1. Trwa przygotowanie terenu pod zieleń urządzoną. Zostanie stworzona przestrzeń do odpoczynku i rekreacji  z ławkami i pergolami z roślinnością.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego wyznaczono na 11 września 2023 roku.