Działania Kierownictwa Osiedli: 

Obecnie trwają przygotowania do prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej pionów WLZ od rozdzielni głównych wraz z złączami kablowymi – os. Lecha 67-78.

W czerwcu na os. Czecha rozpoczęto prace związane z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych wg zgłoszonych wcześniej przez mieszkańców wniosków.

W budynku 11-kondygnacyjnym na os. Lecha 15-20 trwają prace związane z odmalowaniem elementów konstrukcyjnych przed wejściami do budynków.

Na osiedlu Lecha zakończono prace związane z wymianą dźwigów zaplanowanych w funduszu remontowym na 2022 r. Dodatkowo na os. Lecha 39 w związku z wymianą dwóch dźwigów wykonano odmalowanie holu wraz z pracami towarzyszącymi. Ukończono prace związane z przebudową miejsc postojowych i wymianą nawierzchni na kostkę brukową na os. Lecha 80-119. Identyczne prace będą kontynuowane przy budynkach o numerach 21-36 i 45-55.

Celem uporządkowania miejsc składowania odpadów wielkogabarytowych przystąpiono do wykonania wygrodzeń z paneli ogrodzeniowych przy budynkach na os. Lecha 122-129 i os. Czecha 5-18, 26-41 i 80-89.  Powyższe prace planowane są przy budynkach na os. Lecha 2-13, 15-20 i 98-109.

Celem poprawy wyglądu najbliższego otoczenia i wizerunku osiedli zostało przeprowadzone pielenie rabatów, koszenie terenów użytkowych, pielenie zieleni. Podobne prace przeprowadzono przy budynku handlowo-usługowym „Orle Gniazdo”. Równolegle na os. Czecha rozpoczęto rewitalizację terenu przed budynkiem o numerach 61-72, który jest związany z demontażem starych urządzeń zabawowych oraz z nawiezieniem ziemi.

Działania Rady Osiedli:

20 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Osiedli Lecha i Czecha. Kierownictwo na posiedzeniu poinformowało, że wystąpiło z pismem do właściciela pizzerii ,,Tivoli’’ o zwrócenie uwagi na zmniejszenie prędkości samochodów dostawczych i nierozjeżdżanie zieleni oraz pismem upominającym do najemcy parkingu USI na os. Czecha 61-72 o niekolidowanie wjazdu i wyjazdu dla mieszkańców korzystającym z miejsc parkingowych i uporządkowanie terenu parkingu.

Na posiedzeniu Rady Osiedli omawiana była sprawa oświetlenia wiat śmietnikowych za pomocą lamp zasilanych z paneli fotowoltaicznych. Kierownictwo Osiedli poinformowało, że pierwsze oświetlenie zostanie zainstalowane na wiatach śmietnikowych przy budynku na os. Czecha 114-128. Ponownie omawiana była kwestia umiejscowienia wiat na gabaryty.

Ze względu na liczne skargi i uwagi mieszkańców podjęta została decyzja o zmianie firmy sprzątającej. Po weryfikacji ofert zostały wybrane dwie firmy Aves i Klinatoor, które od sierpnia br. będą sprzątały klatki schodowe na osiedlach.

Na posiedzeniu Rady Osiedli omówiona została również umowa dotycząca montażu anten na dachu budynku na os. Lecha 15-20. Rada Osiedla wspólnie z Kierownictwem Osiedli zdecydowała o wystosowaniu prośby o przedłożenie aktualnego sprawozdania z badania poziomu natężania pola elektromagnetycznego w otoczeniu stacji bazowej.

Następne posiedzenie Rady Osiedli ustalono na 5 lipca 2023 r.