Kwiecień na osiedlach Lecha i Czecha

Działania Kierownictwa Osiedli Lecha i Czecha:

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha informuje, że zostały rozstrzygnięte przetargi dotyczące prac związanych z wymianą stolarki okiennej na osiedlach Lecha i Czecha i drzwi wejściowych do budynków 5-kondygnacyjnych na os. Czecha 5-18, 26-41, 42-48, 49-58, budynku 11-kondygnacyjnego na os. Czecha 61-72 oraz budynków 16-kondygnacyjnych na osiedlach Lecha i Czecha. Jednocześnie udało się wybrać wykonawcę na przeprowadzenie remontu balkonów pionami na os. Czecha 78.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie remontu balkonów na os. Czecha 77 i 79 podjęto decyzję o jego ponownym ogłoszeniu.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z wykonaniem pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków i instalacji w budynkach na osiedlach Lecha i Czecha.

Kierownictwo jest w trakcie prowadzenia procedur przetargowych obejmujących prace remontowe przewidziane do realizacji w 2023 r., tj. wymiany instalacji elektrycznej pionów WLZ od rozdzielni głównych wraz z złączami kablowymi – os. Lecha 57-66 i 67-78, montażu nasad kominowych typu turbowent na kominach wentylacyjnych, hermetyzacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku os. Lecha 40 oraz wymiany instalacji hydrantowej na os. Lecha 42.

Mając na uwadze zgłoszenia mieszkańców z os. Lecha dotyczące problemu niebezpiecznego poruszania się  pojazdów w ciągu pieszo-rowerowym prowadzącym m. in. do Szkoły Podstawowej nr 51, podjęło decyzję o zamontowaniu przy kościele na os. Lecha 44, słupków blokujących oraz oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Ponadto zostały zakończone prace i związane z nimi utrudnienia obejmujące wymianę nawierzchni na kostkę brukową przy pawilonie handlowym na os. Czecha 73. W ciągu pieszym wzdłuż pawilonu handlowego Biedronka zostały naprawione ławki.

W drugiej połowie kwietnia rozpoczęła się modernizacja miejsc parkingowych na os. Lecha wzdłuż budynków nr 90-97 oraz 98-109.

Zakończono prace remontowe związane z wymianą dźwigów w budynkach na osiedlu Czecha 77 i 78 oraz osiedlu Lecha 129. Oddano również do użytku jeden z remontowanych dźwigów na osiedlu Lecha 124. Kontynuowane są  prace na osiedlu Lecha 19, 39, 40, 42 oraz 124.

Kierownictwo Osiedli nadal prowadzi prace związane z modernizacją oświetlenia na lampy typu led na klatkach schodowych i korytarzach lokatorskich na os. Czecha 61-72.

W budynku na osiedlu Lecha 122-129 rozpoczęto prace usuwania graffiti oraz odmalowania elewacji i balustrad wiatrołapów. Przy wiatach śmietnikowych wykonano wygrodzenia z paneli ogrodzeniowych na odpady wielkogabarytowe.

Obecnie rozpoczęto naprawę balkonów wg potrzeb na os. Czecha.

Sprzyjające warunki pogodowe umożliwiły przystąpienie do rewitalizacji terenów zielonych wzdłuż budynku na os. Lecha 98-109 oraz uzupełnienie ubytku ziemi przy budynku na os. Lecha  67-78. Podobne prace są prowadzone w innych częściach osiedli.

Działania Rady Osiedli Lecha i Czecha:

19 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Osiedli Lecha i Czecha, na które zostali zaproszeni dzielnicowi osiedli, p. Anna Nowacka i p. Łukasz Pilarczyk. Omówiono sprawy dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa naszych osiedli.

Radna przekazała informacje ze spotkania ,,Bezpieczna Dzielnica’’ oraz zaprosiła radnych na warsztaty, które odbędą się  20 czerwca 2023 r. przy ul. Kurlandzkiej.

Radni Osiedla na posiedzeniu zatwierdzili korektę planu gospodarczego i remontowego na rok 2023.

Przewodnicząca zaproponowała, aby organizować spotkania z mieszkańcami, by poznać ich problemy, które Radni nie zawsze dostrzegają.

Ze względu na brak poprawy jakości sprzątania klatek schodowych Radni Osiedla wraz z Kierownictwem Osiedli podjęli decyzję o zmianie firmy sprzątającej.

25 kwietnia 2023 r. w Domu Kultury „Orle Gniazdo”, odbyło się spotkanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z mieszkańcami w sprawie stanu regulacji prawa do gruntu pod budynkami mieszkalnymi na osiedlach Lecha i Czecha.

Kolejne spotkanie Rady Osiedli zaplanowano na 24.05.2023r.

Marzec na osiedlach Lecha i Czecha

Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha w marcu br. prowadziło procedury przetargowe obejmujące prace remontowe przewidziane do realizacji w 2023 r. tj.: wymiana legalizacyjna wodomierzy – os. Lecha 15-20 i 122-129, wymiana instalacji elektrycznej pionów WLZ od rozdzielni głównych wraz z złączami kablowymi – os. Lecha 57-66 i 67-78, wymiana drzwi wejściowych do budynków os. Czecha 5-18, 26-41, 42-48, 49-58, 61-72, 78 i 79 oraz os. Lecha 40 i 42, remont balkonów pionami os. Czecha 77, 78 i 79, wymiana stolarki okiennej wg złożonych wniosków na osiedlach Lecha i Czecha, wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego budynków i instalacji na osiedlach Lecha i Czecha. W marcu trwały także prace związane z wymianą urządzeń dźwigowych na os. Czecha 77 i 78 oraz na os. Lecha 19, 124, 129. Jednocześnie Kierownictwo prowadziło prace związane z modernizacją oświetlenia na lampy typu led na klatkach schodowych i korytarzach lokatorskich na os. Czecha 61-72.

Biorąc pod uwagę zgłoszenia mieszkańców dotyczące problemu notorycznego parkowania samochodów na terenie zielonym oraz w ciągu pieszym wzdłuż szczytu budynku na os. Lecha 129, podjęto decyzję o montażu słupków blokujących. Chodnik ten jest głównym przejściem, m.in. do pawilonu handlowego „Orle Gniazdo”, przystanku autobusowego. Parkujące w tym miejscu samochody utrudniały przejście pieszym oraz spowodowały znaczne zniszczenia terenów zielonych.

Mając na względzie najmłodszych mieszkańców osiedli oraz zapewnienie im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na placach zabaw, Kierownictwo Osiedli wymieniło kilka urządzeń zabawowych w ramach posiadanych środków finansowych zarówno na os. Lecha i os. Czecha. W następnych latach zaplanowano wymianę kolejnych urządzeń.

Aby sprostać wymaganiom mieszkańców, którzy dbają o aktywność fizyczną zamontowano stojaki rowerowe na os. Czecha 80 i 101. W najbliższym czasie Kierownictwo Osiedli będzie kontynuować powyższe prace według potrzeb mieszkańców.

Na osiedlu Czecha przy budynku nr 114-128 została wymieniona nawierzchnia parkingowa wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych. Obecnie trwają prace związane z wymianą nawierzchni na kostkę brukową przy pawilonie handlowym na os. Czecha 73. W drugiej połowie kwietnia rozpocznie się modernizacja miejsc parkingowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na os. Lecha wzdłuż budynków nr 90-97 oraz 98-109.

W marcu na osiedlach Lecha i Czecha zostało przeprowadzone wiosenne przycinanie drzew i krzewów oraz pielenie rabat bylinowych, przycięcie bukszpanów, róży, liliowców.

Działania Rady Osiedli:

Na wniosek Rady Osiedli związany z utrudnioną widocznością podczas wyjazdu spod bloków nr 89-89 i 90-96 na drogę wewnętrzną na os. Czecha, Kierownictwo zamontowało lustra drogowe. Ze względu na poruszania się samochodów osobowych w ciągu pieszym prowadzącym do kościoła na os. Czecha oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców podjęto decyzję o zamontowaniu słupków blokujących.

Na posiedzeniu Rady Osiedli podjęto decyzję o wyborze dwóch przedstawicieli, w celu reprezentowania członków Rady Osiedli w programie Policji Poznań – Nowe Miasto “Bezpieczna dzielnica”. Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu. W związku z tym wszystkie tematy związane z bezpieczeństwem mieszkańców i naszych osiedli można zgłaszać reprezentantom Rady Osiedli.

Rada Osiedli zaproponowała, aby założyć łąkę kwietną na os. Lecha. Jednak uwzględniając wysokie koszty wykonania prac, odstąpiono od jej realizacji. Radni poprosili o rozważenie pomysłu dotyczącego założenia „eksperymentalnej” łąki we wskazanym miejscu – poprzez systematyczne wykaszanie tylko brzegów istniejącego trawnika.

Na marcowym spotkaniu Rady Osiedli Lecha i Czecha omawiane były także tematy związane z ubezpieczeniem budynków na naszych osiedlach, regulaminem rozliczania c.o. w Spółdzielni oraz schematem organizacyjnym Kierownictwa Osiedli.

Kolejny termin spotkania Rady Osiedli Lecha i Czecha zaplanowano na 19 kwietnia 2023 r.