Grudzień na osiedlach Lecha i Czecha

Działania Kierownictwa Osiedli:

Na os.Czecha zakończyła się modernizacja miejsc postojowych z wymianą nawierzchni na kostkę brukową wzdłuż budynku nr 19-25. Przy budynku nr 5-18 trwają prace brukarskie polegające na wymianie nawierzchni opasek betonowych na kostkę brukową wraz z wykonaniem odprowadzenia wody opadowej na teren zielony.

Powyższe prace są realizowane również na osiedlu Lecha wzdłuż budynku nr 45-56.

Na budynku 12-kondygnacyjnym zlokalizowanym na os. Lecha 122-129 zakończono prace ślusarskie związane z wykonaniem i montażem nowych schodów stalowych dla wyjść na dach.

W budynku 16-kondygnacyjnym os. Lecha 42 po zakończonej wymianie instalacji hydrantowej, rozpoczęto prace malarskie polegające na wykonaniu odmalowania ścian śluz między drzwiami ppoż.

W okresie przedświątecznym oddano do użytkowania nowe urządzenia dźwigowe zaplanowane do wymiany w 2023 roku, tj. na os. Lecha 126 i 128 oraz os. Czecha 72, 114 i 115.

Zakończyły się również prace alpinistyczne związane z uzupełnieniem kratek wentylacyjnych w stropodachach budynków 5-kondygnacyjnych na os. Lecha 2-13, 45-56, 90-97 oraz na os. Czecha 19-25, 42-48, 90-96 i 129-139.

Poza tym Kierownictwo Osiedli w trybie awaryjnym musiało wykonać prace związane z:

  • sprawdzeniem instalacji kanalizacyjnej (pionu) kamerą inspekcyjną wraz z doraźnym  czyszczeniem w budynku na os. Czecha 72,
  • awaryjną wymianą skorodowanych odcinków poziomu kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami do pionów w pomieszczeniach piwnicznych w budynku na os. Lecha 122 i 126,
  • naprawą po pożarze nowej instalacji fotowoltaicznej w altanie śmietnikowej na os. Lecha 122,
  • częściową wymianą pionu kanalizacyjnego żeliwnego fi 100 na PCV fi 110 wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu pralni w budynku na os. Czecha 58,

W kwestii utrzymania terenów zielonych na osiedlach Lecha i Czecha wykonano prace pielęgnacyjne polegające na grabieniu liści wraz z ich wywozem. Posadzono drzewa przy budynku os. Lecha nr 15-20. Przy budynkach nr 2-13 i 98-109 wykonano uzupełniające  nasadzenia krzewów. Na skwerze przy aptece zlokalizowanej na os. Lecha 120 posadzono dekoracyjną zieleń.

Działania Rady Osiedli:

Podczas odbytego 19.12.2023 r. posiedzenia, Rada Osiedli wybierała komisje przetargowe w sprawie wyboru wykonawców na roboty elektryczne, malarskie, stolarskie, murarskie, dekarskie, wodno-kanalizacyjne, przeglądy gazowe i elektryczne.

Ponadto Rada Osiedli opiniowała w sprawie montażu bankomatu w okolicy pawilonu usługowego na os. Lecha 43.

Na posiedzeniu podjęty został temat planowanych remontów na 2024 r. na terenie osiedli Lecha i Czecha finansowanych ze środków mienia.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli Lecha i Czecha zaplanowano na 31.01.2024 r.

Listopad na osiedlach Lecha i Czecha

Działania Kierownictwa Osiedli:

Na osiedlu Czecha przy budynku nr 5-18 rozpoczęły się prace brukarskie polegające na wymianie nawierzchni opasek betonowych od strony balkonów wraz z wykonaniem odprowadzenia wody na teren zielony. Wzdłuż budynku na os. Czecha nr 19-25 trwa modernizacja miejsc postojowych z wymianą  nawierzchni na kostkę brukową.

Kierownictwo, aby ułatwić mieszkańcom korzystania z wiat po zapadnięciu zmroku założyło oświetlenie w wiatach śmietnikowych. Testowo przystąpiło do realizacji przedmiotowych prac z użyciem paneli fotowoltaicznych. Wytypowano trzy lokalizacje wiat tj. os. Lecha 15-20, 122-125 oraz os. Czecha 58.

Nadal trwają prace związane z wymianą dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Lecha 122-129 (wejścia 126 i 128) oraz na osiedlu Czecha w budynkach 61-72 (wejście 72)  i  114-128 (wejścia 114 i 120).

W listopadzie zakończyły się prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w zakresie WLZ w budynku mieszkalnym na os. Lecha 57-66. W budynku 16-kondygnacyjnym na os. Lecha 42 wymieniono instalację hydrantową.

W budynku 5-kondygnacyjnym os. Lecha 88-89 wykonano prace instalacyjne polegające na wymianie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Poza tym Kierownictwo Osiedli w trybie awaryjnym musiało wykonać prace związane z:

  • częściową wymianą pionu łazienkowo-kuchennego kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych fi 100 na PCV fi 110 wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych w mieszkaniach, pomieszczeniach pralni oraz wymianą odcinka poziomu w piwnicy w budynku os. Lecha 20,
  • częściową wymianą pionu kanalizacyjnego żeliwnego 100 na PCV 110 wraz z przeczyszczeniem odpowietrzenia kanalizacyjnego na dachu w budynku os. Lecha 123,
  • wymianą kaset domofonowych w budynkach os. Lecha 15 i  42.

Na os. Czecha wzdłuż budynku 90-97 od strony wejść wykonano rewitalizację zieleni. Na osiedlach Lecha i Czecha wykonano również prace pielęgnacyjne polegające na grabieniu liści oraz przycinaniu krzewów.

Działania Rady Osiedli:

Podczas posiedzenia, które odbyło się 29 listopada br., Rada Osiedli omawiała i zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy na 2024 r. Podjęte zostały w przedmiotowym temacie stosowne Uchwały. Ponadto na posiedzeniu Rada Osiedli postanowiła o przedłużeniu umowy z firmą PCK pozostawienia pojemników na odzież używaną na terenie naszych osiedli.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedłużenie umów z zewnętrznymi firmami sprzątającymi. Zauważyli oni poprawę w jakości wykonywanych usług, podkreślono że serwis sprzątający dokłada starań, aby mieszkańcy byli zadowoleni z prac porządkowych.

Na posiedzeniu omawiany był również temat zamykania altan śmietnikowych za pomocą chipów. Rada Osiedli omawiała także pismo Zarządu ws. zapisu w Regulaminie półkolonii letnich i zimowych.

Kolejne spotkanie Rady Osiedli Lecha i Czecha zaplanowano na 19 grudnia 2023 r.